VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De eind oktober weggestuurde Arcadis-topman Neil McArthur heeft zijn voorwaardelijk toegekende aandelen mogen houden. Daardoor houdt de Schot aanspraak op een variabele beloning als Arcadis aan de prestatiedoelstelling weet te voldoen.

Dat valt op te maken uit de schriftelijke reactie van het advies- en ingenieursbureau op vragen van de VEB.

Een eventuele vergoeding in de vorm van Arcadis-aandelen komt bovenop de vaste ontslagvergoeding van 630 duizend euro die het concern aan McArthur overmaakt. 

De Schot McArthur was sinds januari 2012 de hoogste baas van het bedrijf dat wereldwijd actief is als ontwerper van gebouwen, infrastructuur en waterprojecten. Arcadis was onder andere betrokken bij het nieuwe Rotterdam Centraal, het Rijksmuseum en de 828 meter hoge Burj Khalifa toren in Dubai.

Voorwaardelijke aandelen
Waarnemend bestuursvoorzitter Renier Vree en president-commissaris Niek Hoek (voormalig topman Delta Lloyd) schrijven als reactie op de vraag hoe de voorwaardelijke aandelen van McArthur in het kader van zijn vertrek worden afgewikkeld slechts dat “toegekende opties en restricted shares (voorwaardelijke aandelen, red.) na drie jaar onvoorwaardelijk worden”.

Daaruit mag worden afgeleid dat die regeling ook voor de vertrokken McArthur van kracht blijft. Dat hij kans blijft houden op toekenning van Arcadis-aandelen was nog niet bekend. Lees hier de brief van de VEB en hier de reactie van Arcadis

 

Vergelijkingsgroep
McArthur ontving blijkens de jaarverslagen van Arcadis sinds 2014 ieder jaar 36,5 duizend voorwaardelijke aandelen. Na drie jaar wordt gekeken hoeveel stukken definitief vrijvallen.

Die onvoorwaardelijke toekenning hangt af van hoe Arcadis ten opzichte van dertien sectorgenoten scoort op aandelenrendement (koersontwikkeling plus dividend). Of McArthur ook daadwerkelijk Arcadis-aandelen zal mogen bijschrijven, is daarom nog verre van zeker.

Daarbij wordt gekeken naar het gemiddelde aandelenrendement over een periode van drie jaar. Eindigt het ingenieursbedrijf bijvoorbeeld als derde, dan bedraagt de uiteindelijke toekenning volgens het meest recente jaarverslag 1,5 maal het aantal voorwaardelijk verkregen aandelen. Bij een eerste plaats is dat tweemaal.

De onvoorwaardelijk verkregen aandelen mogen vervolgens normaal gesproken nog twee jaar niet worden verkocht. Waarschijnlijk geldt voor McArthur deze verkooprestrictie niet meer.

 

“Officieel begin 2017”
Vree en Hoek geven in hun reactie ook aan dat McArthur het bedrijf “officieel begin 2017” zal verlaten.

Een precieze verklaring daarvoor geeft het duo niet, maar het lijkt waarschijnlijk dat dit komt door de opzegtermijn die de raad van commissarissen in acht moest nemen.

Wanneer dat “officiële” vertrek precies zal zijn, melden Vree en Hoek niet. Maar uitgaande van een opzegtermijn van ten minste drie maanden, doorgaans een minimum, zal dat op z’n vroegst eind januari zijn.

Het is gebruikelijk dat gewezen bestuurders gedurende de opzegtermijn doorbetaald krijgen. Voor McArthur, die een basissalaris had van 630 duizend euro, kan dat neerkomen op ruim 157,5 duizend euro, ofwel drie maandsalarissen. Voor buitenstaanders valt niet op te maken welke opzegtermijn Arcadis met zijn bestuurders heeft afgesproken.

Voor de precieze financiële afwikkeling met McArthur moeten beleggers volgens Vree en Hoek wachten op het eerstvolgende jaarverslag, dat in februari 2017 moet verschijnen.

 

“Uitdagende realiteit”
Als reden voor het wegsturen van McArthur geeft Arcadis dat het “te maken heeft met een nieuwe en uitdagende realiteit”.

“In de loop van 2016 is daardoor een verschil van mening ontstaan” over hoe het bedrijf moest worden aangestuurd.

In hun reactie schrijven ze dat het bedrijf “versneld” allerhande maatregelen doorvoert. “Arcadis is begonnen met een versneld proces om de kosten in lijn te brengen met de nieuwe marktrealiteit en de organisatie te versimpelen”, aldus Vree en Hoek.

Arcadis gaf in januari een winstwaarschuwing. Bij de handelsupdate twee weken geleden bleek bovendien dat de omzet terugloopt en het bedrijf moeite heeft om rekeningen bij klanten te innen en - de fase daarvoor - opdrachtgevers überhaupt facturen te kunnen sturen.

 

Geld vast in projecten
Arcadis wijt dit onder andere aan “grote contracten op basis van mijlpaalbetalingen die het werkkapitaal zullen beïnvloeden tot halverwege 2017”.

Volgens Vree en Hoek is het bedrijf “inderdaad deels afhankelijk van externe factoren die we niet kunnen beïnvloeden”.

Bij mijlpaalcontracten mag het bedrijf pas een rekening versturen aan de opdrachtgever zodra een afgesproken prestatie is geleverd. Maar al voor die tijd verantwoordt het ingenieursbureau het gedane werk in zijn omzet- en winstcijfers. Het geld is dan nog niet in de kas beland.

Een oplopend werkkapitaal - debiteuren en het onderhanden werk - is in de regel geen goed nieuws bij ondernemingen die niet in een groeifase zitten. Er zit meer kapitaal vast waardoor minder geld beschikbaar is om te investeren in groei.

Het werkkapitaal als percentage van de omzet was aan het einde van het derde kwartaal bijna 21 procent. Zo veel kapitaal zat er bij Arcadis nog niet eerder vast in onbetaalde facturen en nog te versturen rekeningen.

 

 

 Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen