VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De welvarendste landen hebben de basisvoorzieningen meestal prima op orde, daar is groei alleen nog te realiseren door technologische doorbraken. Opkomende landen hebben nog een andere potentiële groeibron: imitatie. Dat schrijft VEB-econoom Robert Rosenau in Effect 11.

De economische groei moet omhoog om de toegenomen schulden in de wereld weg te werken. Dat is een van de conclusies die te trekken zijn uit een recente studie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Overheden, huishoudens en niet-financiële instellingen hebben, afgezet tegen de omvang van de economie, niet eerder zoveel schulden gemaakt.

Over hoe die economische groei te genereren is lopen de visies uiteen. Zo legt het IMF vooral nadruk op het beleid vanuit overheden en centrale bankiers, terwijl het World Economic Forum (WEF) een belangrijke rol ziet weggelegd voor het concurrerend vermogen van landen. De WEF-onderzoekers geven aan dat monetair stimuleren niet voldoende is om economische groei te genereren wanneer de economieën niet concurrerend zijn. De onderzoekers verwachten veel van de vierde industriële revolutie, waarbij digitale, fysieke en biologische technologieën bij elkaar komen. Denk bijvoorbeeld aan kunstmatige intelligentie, biotechnologie, robotica, het internet der dingen en 3D-printen.

Om dergelijke technologische ontwikkelingen te stimuleren, moeten landen zich toeleggen op het verbeteren van hun concurrerend vermogen. De organisatie die vooral bekendstaat om de jaarvergaderingen in het Zwitserse Davos kan daarbij helpen.

De zuinige economische groei doet wellicht anders vermoeden, maar Nederland is in vele opzichten een voorbeeld voor andere landen en ons land steeg weer een plaats op de ranglijst naar concurrerend vermogen. Alleen Zwitserland, Singapore en de Verenigde Staten scoren nog beter. De stijging was toe te schrijven aan kleine verbeteringen op de arbeidsmarkt.

 

In Effect 11, die vrijdag 18 november verscheen, leest u de macro-economische beschouwing over de concurrentiepositie van landen in zijn geheel. Heeft u geen abonnement op Effect? Word lid van de VEB, u ontvangt Effect dan iedere maand gratis.

 

Voordelen van het lidmaatschap

 

 

 

 

 


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}