VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beursfonds Value8 riep deze week aandeelhouders bijeen voor de benoeming van twee nieuwe commissarissen, een financieel directeur en een nieuwe accountant. Geen van allen was aanwezig tijdens de bijeenkomst. Veel vragen van beleggers blijven daardoor zweven tot een later moment.

President-commissaris Jaap van Duijn zette maar meteen de piketpaaltjes uit aan het begin van de extra ingelaste aandeelhoudersvergadering van Value8. Onderwerp van gesprek waren de benoemingen van nieuwe commissarissen, een financieel directeur en accountant. Andere onderwerpen moesten wachten tot de reguliere aandeelhoudersvergadering in het voorjaar. 

Met die inperking van gespreksonderwerpen was meteen zonneklaar dat de nodige vragen rond Value8 voorlopig onbeantwoord blijven. Want hoe zit het nu met de veel besproken papieren herwaarderingen van diverse Value8-deelnemingen, de boterzachte basis voor de winst die Value8 rapporteert? 

Tegelijkertijd werd ook veel duidelijk. Allereerst dat de raad van commissarissen geen toonbeeld van openheid en professionaliteit is. Van de oorspronkelijke raad was, behalve Van Duijn, niemand bij de vergadering aanwezig. Commissaris Marcel van der Vorst blijkt zijn positie te hebben opgegeven “vanwege drukke werkzaamheden” en commissaris nummer drie, Hans Pontier, was gewoonweg niet op komen dagen, zonder afmelding. 

Ook de twee nieuwe commissarissen hadden blijkbaar dringender zaken dan aanwezig te zijn bij hun eigen benoeming. Het gaat om Abel Slippens, oud-bestuursvoorzitter van Sligro en Annemarie van Gaal, Telegraaf-columniste en tv-persoonlijkheid. Het was voor aandeelhouders, waaronder de VEB, dan ook niet mogelijk hen te bevragen over het onderzoek dat zij hadden verricht naar Value8 alvorens zich te kandideren als commissaris. 

Niet werd duidelijk hoe zij de problematiek rond de papieren winsten van Value8 beoordelen en evenmin werd duidelijk hoe zij denken te kunnen bijdragen aan het terugwinnen van het vertrouwen van de aandeelhouders, dat door gebrekkige openheid en een stroom aan kritische analyses op onder meer de website Follow the Money danig op de proef is gesteld.

Opvallend was ook de absentie van Remko Herschel, die al jarenlang adviesdiensten verricht voor Value8 en nu benoemd is tot financieel directeur bij diezelfde onderneming. Tijdens de aandeelhoudersvergadering in juni was Herschel nog prominent aanwezig toen hij, als onafhankelijk deskundige, de aanwezigen trakteerde op een uitgebreide presentatie over boekhoudmethode IFRS.

Met de komst van Herschel heeft Value8 nu voor het eerst een echte CFO in de raad van bestuur. Dat is volgens Van Duijn een noodzakelijke stap gezien de groei die Value8 doormaakt.

Herschel zal naast de functie van financieel directeur actief blijven bij twee andere bedrijven. Een van die bedrijven is het consultancy-bedrijf “CFO as a service”. De CFO van Value8 blijft dus deels beschikbaar om tegelijkertijd CFO-activiteiten bij andere ondernemingen te ontplooien, een zeer zeldzame constructie. Desgevraagd liet Value8-topman en grootaandeelhouder Peter Paul de Vries weten dat de andere broodheren van Herschel “in beginsel” niet door Value8 ingeschakeld zouden worden. Zekerheid daarover wilde hij niet geven, evenmin als over de beloning van de nieuwe CFO. De Vries kwam niet verder dan te melden dat de beloning van Herschel “in lijn (ligt) met het huidige beloningsbeleid”. Concretere informatie “leest u in het jaarverslag”. Dat De Vries zelf aan de regels voor goed ondernemingsbestuur mee hielp voorgeven in een Code die oproept tot openheid over arbeidsvoorwaarden van nieuwe bestuurders, blijkt geen reden te zijn het gepredikte in praktijk te brengen.

Het bal der afwezigen werd gecompleteerd door accountant Onno Opzitter van Mazars die de taken overneemt van kantoorgenoot Joeri Galas. Value8 was wettelijk verplicht een nieuwe accountant aan te stellen en nodigde daartoe vier kantoren uit om een aanbieding te doen. Na weging op 35 criteria kwam Mazars opnieuw als aangewezen partij uit de bus. Ook voor een gedachtewisseling met de nieuwe accountant moeten aandeelhouders wachten tot de aandeelhoudersvergadering in het voorjaar. Het is dus afwachten of de boekhoudmethoden van Value8 ook in lijn zijn met de andere accountant van hetzelfde kantoor.

 
Gerelateerde artikelen