VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Afgelopen donderdag heeft de deelnemersvergadering van de Stichting VEB-Actie Landis haar goedkeuring verleend aan de schikkingen die zijn getroffen met de voormalige bestuurders, commissarissen en accountant van Landis Group N.V. (“Landis”). 1164 personen stemden (veelal per volmacht) voor, slechts twee stemmen waren tegen.

Hiermee is voldaan aan alle opschortende voorwaarden en kan het gehele proces van afwikkeling in gang worden gezet. Het zal circa een jaar duren voordat de uitbetaling aan de gerechtigden daadwerkelijk plaatsvindt.

De schikkingen
De schikkingen zien op de schade die de VEB-leden hebben geleden als aandeelhouder van Landis over de periode van 9 maart 2000 (publicatie van de misleidende jaarrekening over 1999) tot en met 10 april 2002 (het defungeren van de betrokken bestuurders en commissarissen).

 

Voor wie?
De schikking geldt uitsluitend voor Landis-aandeelhouders die VEB-lid waren vóór 1 januari 2013 en dat blijven tot het moment van uitbetaling van de vergoeding.

Voorts dienen deze leden Landis-aandeelhouder te zijn geweest in de relevante periode, te weten: (een deel van) de periode van 9 maart 2000 tot en met 10 april 2002 (“Relevante Periode”). Tot slot moeten de betreffende aandeelhouders in de Relevante Periode per saldo verlies hebben geleden op hun belegging.

De VEB-leden die zich nog niet hebben aangesloten bij de Stichting VEB-Actie Landis, maar die wel op 1 januari 2013 lid waren van de VEB, kunnen zich alsnog aanmelden bij de VEB voor deelname aan de schikking. Na aanmelding via beleggersservice@veb.net en controle van de vereisten ontvangen de betreffende VEB-leden nader bericht.

 

Hoeveel?
Er is in totaal een bedrag van ruim 4,5 miljoen euro beschikbaar aan compensatie voor de deelnemers.

Alle VEB-leden die kwalificeren voor deelname krijgen allereerst ongeveer de helft van de betaalde VEB contributie over de jaren vanaf het begin van de VEB-Actie Landis tot en met 2016 (voor zover ze over die jaren VEB-lid zijn geweest) terug. Voor een deelnemer van het eerste uur kan die restitutie oplopen tot 350 euro.

Het restantbedrag wordt verdeeld over de VEB-leden die kwalificeren voor deelname. Naar verwachting zullen de meeste kwalificerende beleggers 10-20 procent van het koersverlies in de Relevante Periode gecompenseerd krijgen dankzij de schikkingen.

De uiteindelijke verdeling – conform de statuten van de Stichting VEB-Actie Landis – is voorbehouden aan het bestuur van de Stichting VEB-Actie Landis . Vanzelfsprekend zal worden gezocht naar een afgewogen verdeling van de voor compensatie beschikbare gelden, waarbij mogelijk een staffel zal worden toegepast.