VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Terwijl Ballast Nedam is verdwenen van de beurs en Heijmans nog middenin een herstructurering zit staat branchegenoot BAM nog redelijk stevig overeind.

In 2014 leek ook BAM langs de afgrond te scheren. Sindsdien is er duidelijk veel verbeterd, maar er is ook nog een lange weg te gaan en BAM is nog kwetsbaar.

In de zomer van 2014 leek het erop dat BAM branchegenoot Ballast Nedam zou volgen. Enkele grote onverwachte eenmalige posten hadden de financiële positie verzwakt en een aandelenemissie om het eigen vermogen te versterken was niet denkbeeldig. Ruim twee-en-een-half jaar later staat BAM er beter voor. Een overzicht.

Over de achterliggende periode is de omzet iets teruggelopen. Deze was in 2015 nog 7,4 miljard euro, vorig jaar was dat een kleine zeven miljard euro. Dit lijkt vooral veroorzaakt door een daling van de omzet van de infrastructuuractiviteiten met 350 miljoen euro in 2016.

De bouw- en techniektak haalde in 2016 iets meer omzet dan in 2014, al is dit niet 100 procent zeker, omdat BAM in de tussentijd heeft geschoven met de toerekening van de omzet aan de verschillende onderdelen.

 

Winstgevendheid

BAM maakte vorig jaar een nettowinst van 46,8 miljoen euro. Dat is een duidelijke verbetering ten opzichte van 2014 toen 108,2 miljoen euro nettoverlies werd geleden en 2015 toen de nettowinst 10,2 miljoen euro bedroeg.

Op operationeel niveau werd een brutowinst gemaakt van 102,7 miljoen euro. Dat komt wel nog steeds neer op een povere brutowinstmarge van 1,4 procent. Deze marge was bij de bouw- en techniektak vrijwel nihil, die van de infratak lag net onder de drie procent. Eigenlijk waren alleen de projecten op het gebied van publiek private samenwerking echt winstgevend met een brutowinstmarge van 8,7 procent. Dit moet de komende jaren wel verbeteren, en dat belooft BAM ook.

BAM kwam in 2014 in het nauw door enkele onverwachte afschrijvingen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De post bijzondere waardeverminderingen bedroeg dat jaar ruim 115 miljoen euro. Dat was vorig jaar met 50 miljoen euro minder dan de helft (het waren nu vooral afschrijvingen op vastgoed in Nederland) en dat is een belangrijke aanjager van de verbetering van het nettoresultaat.

 

Orderportefeuille

In 2014 was een punt van zorg de teruglopende orderportefeuille, onder meer omdat de overheid de hand op de knip hield. De orderportefeuille is in 2015 weer wat gegroeid en in 2016 weer wat gekrompen, maar de daling van het Britse pond speelde daarbij een grote rol. Per saldo is de orderportefeuille ongeveer stabiel op ruim tien miljard euro.

 

Solvabiliteit en kasstroom

De verhouding tussen het eigen vermogen en het balanstotaal is bij de bouwer al jaren behoorlijk laag. Daarbij moet wel aangetekend worden dat BAM niet zozeer veel leningen op de balans heeft, als wel te betalen facturen. Daar staan aan de andere kant van de balans ook weer te innen vorderingen tegenover. Desondanks is de solvabiliteit van het bedrijf met 19,7 procent nu zelfs nog iets lager dan in 2014.

BAM heeft vorig jaar wel enkele schulden geherfinancierd. Een doorlopende kredietfaciliteit van 400 miljoen euro is tegen betere voorwaarden verlengd tot 2022. Ook is een achtergestelde kredietlijn van 125 miljoen euro vervangen door achtergestelde obligaties. Hier spreekt uit dat banken en de kredietmarkt vertrouwen hebben dat het bedrijf aan zijn verplichtingen kan blijven voldoen.

Op het gebied van de kasstroom was er een gunstige ontwikkeling. De liquide middelen namen met ruim 100 miljoen euro toe, doordat het werkkapitaal (voorraden, onderhanden werk en het saldo van debiteuren en crediteuren) werd teruggedrongen. BAM kan de rekeningen blijkbaar eerder innen, of hoeft minder voor te schieten. 

 

Dividend

Omdat BAM weer winstgevend is, keert het weer dividend uit. Dat kon over 2014 niet. Over 2015 was het dividend twee eurocent per aandeel, over vorig jaar wordt dat negen eurocent. Dat komt bij de huidige koers neer op een dividendrendement van circa twee procent.

Achteraf was zomer 2014 voor het bedrijf en het aandeel het dieptepunt. Het aandeel is sindsdien circa drie keer zoveel waard geworden. Tegelijkertijd is BAM nog steeds een bedrijf met flinterdunne marges en een lage solvabiliteit. Daardoor is het aandeel nog steeds kwetsbaar voor onverwachte tegenvallers. Zoveel is er dus ook niet veranderd sinds 2014.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen