VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Maar dat is niet de enige activiteit die het zwaar heeft.

Bij Boskalis kon het jaar na jaar niet op. Omzet en winst stegen alleen maar, net als het dividend. Maar in 2016 is de trend ruw gekeerd. De beschuldigende vinger gaat vooral naar de Offshore Energietak, maar de pijn zat bij alle activiteiten.

De omzet over 2016 kwam uit op bijna 2,6 miljard euro. Dat betekende een daling met 20 procent en de laagste jaaromzet sinds 2009. De operationele winst kwam uit op 385 miljoen euro, het laagste sinds 2012. Het dividend wordt verlaagd naar 1 euro per aandeel, 60 cent minder dan over 2015.

De energie-activiteiten (Offshore Energy) waarop meer dan 840 miljoen euro werd afgeschreven kregen de meeste aandacht. Hier zat dan ook de oorzaak voor de rode cijfers die Boskalis helemaal onder de streep heeft geschreven.

Het waarom van de ellende bij de energietak is wel bekend. Door de scherpe olieprijsdaling hebben grote energieconcerns hun investeringen sterk teruggeschroefd. Iedereen die diensten verleent voor energiewinning op zee voelt dat.

Hierdoor bleef echter wel onderbelicht dat de andere activiteiten van het bedrijf in 2016 ook weggleden. Bij de baggertak (Dredging & Inland) daalde de omzet met bijna een derde, een nog grotere daling dan die bij de energietak want daar was, gecorrigeerd voor overnames en verkoop van onderdelen, sprake van een omzetdaling met 15 procent.

Toegegeven, 2015 was een heel druk baggerjaar wat de vergelijkingsbasis lastig maakte. Maar dat er meer aan de hand is, blijkt uit het feit dat Boskalis in het jaarverslag sprak van de laagste bezettingsgraad ‘in vele jaren’.

De oorzaak van de teruggang bij de baggertak is niet zo eenduidig als bij de energietak. Boskalis sprak van uitstel van aanbestedingen, projecten en startdata die vooruit schuiven.

De omzet van de sleeptak (Towage & Salvage) halveerde ook. Daarbij moet wel worden aangetekend dat ‘salvage’ afhankelijk is van hoeveel scheepsrampen en dergelijke er plaatsvinden en deze activiteiten in joint ventures zijn ondergebracht.

Hoe dan ook is duidelijk dat de pijn bij Boskalis breed zit. Hoe nu verder? Boskalis ontvouwde tegelijk met de jaarcijfers de vooruitzichten tot en met 2019 en de teneur daarvan was behoorlijk negatief. Het bedrijf ziet de komende jaren vooral als een periode waarin de basis moet worden gelegd voor de jaren daarna. Daarbij legt Boskalis de meeste nadruk op de energietak als het gaat om uitbreiding. Ondanks de moeilijke marktomstandigheden op dit moment zijn de vooruitzichten op de middellange en lange termijn kansrijk, aldus Boskalis.

Verder wordt er in de kosten gesneden. Er gaan 24 schepen uit de vaart, waaronder tien baggerschepen. Daarnaast wordt gesneden in de kosten op het hoofdkantoor.

Wat dit betekent in termen van de resultaatontwikkeling liet Boskalis in het midden. Er wordt ongeveer 250 miljoen euro aan kapitaaluitgaven per jaar verwacht en de verhouding tussen de netto schuld en operationele winst moet onder de doelstelling van 1 tot 1,5 blijven. Over omzet- en winstontwikkeling deed het bedrijf geen uitspraken.

De boodschap van Boskalis lijkt te zijn dat het bedrijf en zijn aandeelhouders de storm moeten uitzitten. Het worden nog een paar magere jaren. Getuige de reactie op de beurs, het aandeel zakte in eerste reactie op de cijfers bijna 10 procent om daarna wat te herstellen, is dat geen boodschap waar beleggers heel vrolijk van worden.

 
Gerelateerde artikelen