VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Om tafel wil AkzoNobel niet met de Amerikaanse belager PPG. Maar indirect – via persberichten en interviews – wisselen de twee partijen toch standpunten uit. Hoe denkt PPG Akzo’s bezwaren tegen een overname weg te nemen? Een dialoog op afstand.

De weerstand tegen buitenlandse overnames van bedrijven steeg afgelopen tijd naar een nieuw hoogtepunt met de interesse voor Unilever en AkzoNobel. Die laatste heeft een hele reeks argumenten gegeven waarom ze niet overgenomen wil worden door het Amerikaanse PPG, maar een beroep op het nationale sentiment doet het bedrijf zelf niet. 

Tegelijkertijd weigert Akzo om te luisteren naar de reactie van PPG op de aangedragen bezwaren. Het ziet een gesprek niet zitten.

PPG heeft wel uitvoerig weerwoord gegeven in gesprekken met media en vertegenwoordigers van beleggers, waaronder de VEB. Op basis van die informatie is na te gaan wat de zienswijze is van PPG op de door Akzo, via een persbericht geopperde bezwaren. We lopen hieronder een zevental concrete bezwaren tegen de overname na.

1. Het voorstel van PPG is een significante onderwaardering van AkzoNobel en weerspiegelt niet de toekomstige mogelijkheden voor waardecreatie van de nieuwe strategische richting en focus van zowel de Specialty Chemicals business als voor de Paints en Coatings businesses.

Uit de woorden van AkzoNobel blijkt dat de onderneming meent op eigen kracht en op korte termijn de aandelenkoers richting 90 euro te jagen.

PPG-topman Michael McGarry ziet dat anders. “Het lijkt erg lastig voor AkzoNobel om op eigen kracht een koers van 90 euro op de borden te krijgen. De koers is de laatste 20 jaar niet boven de 75 euro geweest.”

De dollar is sterk, de rente is laag en AkzoNobel heeft het risico van haar Britse pensioenfonds verminderd. Maar er is volgens McGarry te weinig gedaan om de financiële prestaties te verbeteren. “Bij de recente jaarcijfers bleef AkzoNobel vasthouden aan de financiële doelstellingen terwijl deze eigenlijk al behaald waren. Alle concurrenten van AkzoNobel presteren beter op de relevante financiële criteria.”

AkzoNobel zal op 19 april een plan presenteren hoe het op eigen kracht meer waarde denkt te kunnen ontsluiten. PPG-topman McGarry heeft daar geen hoge verwachtingen van: “Akzo zal zaken gaan beloven die het niet kan waarmaken. Of ze moeten radicaal in de kosten gaan snijden, iets waar ze in het verleden niet toe bereid bleken.”

Akzo-bestuursvoorzitter Ton Büchner heeft al aangegeven dat de extra waarde deels moet komen uit de afsplitsing van de divisie Specialty Chemicals. PPG ziet het afstoten van deze activiteiten op dit moment niet zitten. De ceo noemt de chemische divisie “a good business” die marktleider is in diverse markten.


2. Het voorstel van PPG kent aanzienlijke risico's omdat het non-cash deel verder is verhoogd en vanwege de hoge schuldenlast van de gecombineerde bedrijven.

Feitelijk is het juist dat het tweede voorstel van PPG voor een groter deel uit non-cash (lees: aandelen PPG) bestaat. Het verschil met het eerste bod van begin maart is iets meer dan een procentpunt van het bod (zie tabel).

PPG zegt zich weinig zorgen te maken over de schuldenlast van PPG na de overname. De aankoop van Akzo zal de schuldenlast weliswaar doen toenemen, maar het bedrijf blijft volgens McGarry kredietwaardig. “Wij hebben gezegd dat we investment grade zullen blijven. We zullen maar ongeveer 17 à 18 miljard moeten lenen bij banken en dat is niet zoveel geld als je bedenkt dat het gecombineerde bedrijf per jaar vier miljard euro aan cash genereert.” McGarry denkt de verhouding tussen nettoschuld en bedrijfsresultaat binnen twee jaar na een overname te kunnen terugbrengen tot twee.

 

Datum

Contant (€)

Aandelen PPG

Tot. waarde
(incl. slotdividend van €1,20)

Cash-deel bod

PPG-voorstel 1

02-03-2017

54

0,3

83

65%

PPG-voorstel 2

20-03-2017

57,50

0,331

90

63,8%

 

Aandeelhouders hoeven na een overname volgens McGarry niet bang te zijn naar de beurs in de VS te moeten om de verkregen aandelen PPG te verkopen. Een beursnotering in Amsterdam valt volgens hem te overwegen.


3. Het voorstel van PPG zal resulteren in een groot aantal desinvesteringen door de grote overlap van beide bedrijven, zowel geografisch als in de verschillende Decorative Paints en Performance Coatings-activiteiten. Dit kan leiden tot waardevermindering.

Het schrappen van overlappende activiteiten is de keerzijde van de synergievoordelen die bij een overname te behalen zijn. PPG ziet jaarlijks voor 750 miljoen dollar aan synergievoordelen en vindt dat niet overdreven veel. Het Amerikaanse bedrijf denkt minder dan 4 procent van de kosten weg te snijden. McGarry: “Toen Akzo ICI kocht lag het percentage aan synergiën op circa zes procent, wij zijn veel conservatiever (in 2007 kocht Akzo dit Britse verfbedrijf voor 12 miljard euro; red).”


4. Het voorstel gaat niet in op de aanzienlijke risico’s en onzekerheden, inclusief timing, die een gevolg zijn van omvangrijke anti-mededingingsbezwaren bij het volbrengen van de deal.

Het PPG-management schat de kans op mededingingsproblemen een stuk lager in en denkt enig recht van spreken te hebben. PPG pleegde afgelopen tien jaar circa 50 overnames en dus is er vaker met dit bijltje gehakt, zo menen de Amerikanen.


5. Het voorstel van PPG zal leiden tot een aanzienlijk verlies van banen. De te realiseren synergie-effecten zullen naar verwachting uitdraaien op een herstructurering waarbij het samenvoegen van de werknemersgroepen zal leiden tot banenverlies.

McGarry denkt 40 procent van de synergievoordelen te behalen door gunstigere prijsafspraken voor de inkoop vangrondstoffen te maken. Hij noemt meer dan de helft van de besparingen niet gerelateerd aan werknemers.


6. PPG doet geen duidelijke toezeggingen voor wat betreft de medewerkers waardoor er potentiële onzekerheid ontstaat voor duizenden banen wereldwijd. Ook gaat PPG niet in op fundamentele zorgen en onzekerheden van de belanghebbenden, noch bevat het enige tastbare oplossingen in relatie tot onder meer R&D, pensioenen en werknemers.

PPG’s Michael McGarry kan zijn chagrijn nauwelijks onderdrukken als het argument van baanzekerheid ter tafel komt. “We zijn wel degelijk bereid om garanties te geven aan stakeholders, maar voordat we toezeggingen kunnen doen moeten we wel eerst in gesprek met AkzoNobel. We hebben meer informatie nodig om te weten wat we garanderen. “

Het is niet de eerste keer dat McGarry moet vechten tegen het beeld van onzekerheid in overnamesituaties. “Toen we de Noord-Amerikaanse activiteiten van Akzo kochten, had de Canadese overheid dezelfde zorgen. We zijn toen gaan praten, hebben afspraken vastgelegd en iedereen was tevreden.”

En als het over werkgelegenheid in Nederland gaat: “Na afsplitsing van de Chemische divisie hebben wij misschien wel meer werknemers in Nederland dan Akzo. Ook hebben we grotere R&D-activiteiten hier.”


7. Het voorstel van PPG geeft onvoldoende aandacht aan onze zorgen over bijdragen aan de samenleving, duurzaamheid en het belangrijke cultuurverschil tussen de twee bedrijven.

Bij PPG werken 3000 oud-Akzo-werknemers. Voor PPG een illustratie dat de vrees voor een bloedgroepenstrijd overbodig is. “Op het gebied van duurzaamheid hebben wij ongeveer dezelfde programma’s als Akzo. Alleen de naam is anders.”
Gerelateerde artikelen