VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Shell moet aandeelhouders beter inzicht geven in de manier waarop het bedrijf zich conformeert aan de Parijse akkoorden over het klimaat. Daarom steunt de VEB de resolutie van Follow This in de aandeelhoudersvergadering van Shell volgende week.

De inhoud van de resolutie van Follow This sluit aan bij de oproep die de VEB eind vorig jaar deed in haar jaarlijkse speerpuntenbrief aan alle beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. De eind 2015 in Parijs geformuleerde klimaatdoelstellingen zullen grote invloed hebben op vrijwel alle (beursgenoteerde) ondernemingen.

Het is daarom essentieel voor beleggers dat bestuur en commissarissen transparant zijn over hun visie op klimaat gerelateerde kansen en risico’s voor de onderneming en deze kwantificeren in het jaarverslag.

Ook Follow This vraagt in haar resolutie om deze transparantie. De organisatie roept Shell op om zich te conformeren aan het klimaatakkoord van Parijs en vraagt de onderneming om aandeelhouders te informeren over de voortgang op dit punt. Het laat de onderneming daarbij vrij in de manier waarop zij deze doelstelling wil behalen.

Shell raadt aandeelhouders af om voor de resolutie te stemmen. In een lange toelichting op de agenda van de aandeelhoudersvergadering agenda kwalificeert de onderneming adoptie van de resolutie als contraproductief.

De onderneming vreest al in een vroegtijdig stadium de benodigde flexibiliteit te verliezen om klimaatdoelstellingen te implementeren. Shell wijst daarbij ook op belemmering van de focus op gas als gevolg van de resolutie en ziet het als contraproductief om één onderneming tot openheid te verplichten, terwijl een marktbrede aanpak vereist is.

De VEB ziet dit anders. De resolutie biedt Shell juist veel vrijheid om de eigen strategie te bepalen. Dat de onderneming daarover transparant is en de doelstellingen op klimaatgebied kwantitatief onderbouwt hoort bij een goede governance, zoals dat verwacht mag worden van een toonaangevende onderneming, die nu al veel inspanningen pleegt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.
Gerelateerde artikelen