VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De Rabobank heeft een deel van de beleggingsportefeuille met minderheidsdeelnemingen van investeringsmaatschappij Value8 in onderpand. Niet eerder was duidelijk dat de bank expliciet zekerheden heeft verkregen in ruil voor financiering.

Dat blijkt uit het voorlopige jaarverslag dat Value 8 onlangs publiceerde.

De beleggingsportefeuille van Value8 bestaat uit een aantal belangen in beursgenoteerde ondernemingen. Deze waren in het verleden goed voor het grootste deel van de vrijwel uitsluitend papieren winsten die Value8 behaalde.

In het jaarverslag ontbreekt nog steeds een goedkeurende verklaring van de accountant, net als bij twee bedrijven uit de portefeuille van Value8, FNG en HeadFirst Source. Beursgenoteerde ondernemingen zijn wettelijk verplicht om binnen vier maanden na het einde van een boekjaar een jaarrekening voorzien van het oordeel van een accountant aan beleggers te overleggen. Value8 heeft die termijn inmiddels met meer dan een maand overschreden.

Als een externe cijfercontroleur geen goedkeurende verklaring geeft of weigert zijn vertrouwen uit te spreken in het voortbestaan van de onderneming, dan gaan de alarmbellen af bij aandeelhouders. Allereerst omdat ze in het duister tasten over de staat van de onderneming waaraan ze geld hebben toevertrouwd. Daarnaast vrezen ze dat banken en andere kredietverleners hun geld uit het bedrijf terug zullen trekken, waardoor financiële problemen kunnen ontstaan.

 

Verpanding

De beleggingsportefeuille met minderheidsdeelnemingen van Value8 had eind vorig jaar een waarde van ruim 13 miljoen euro. Daarvan blijkt 9,3 miljoen euro verpand aan de Rabobank. 

Het jaarverslag vermeldt: “Een deel van de beursgenoteerde aandelen in de beleggingsportefeuille, naast een deel van beursgenoteerde aandelen van groepsmaatschappijen, is onder beheer bij de Rabobank (verstrekker kredietfaciliteit Value8). Deze aandelen zijn als zekerheid verstrekt op de kredietfaciliteit.”

Doorgaans vragen banken om (extra) onderpand als ze het risico op krediet hoog inschatten. Het onderpand biedt de bank meer zekerheid in geval Value8 in serieuze financiële problemen komt. In dat geval kan Rabobank de in onderpand verkregen aandelen verkopen om zo verschafte kredieten veilig te stellen. Meer zekerheden voor de bank holt de positie van aandeelhouders uit.

 

Onduidelijk

Wat de achtergrond is van de verpanding van de beleggingen van Value8 is vooralsnog onduidelijk. In een reactie laat Value8 weten dat er ook een jaar eerder al sprake was van verpanding van de aandelenportefeuille aan de Rabobank. Hier is echter niets over te vinden in het jaarverslag over boekjaar 2015.

Het is wachten op het definitieve jaarverslag waarin hopelijk meer informatie wordt gegeven over de kredietafspraken met de huisbank. Ook op de aandeelhoudersvergadering, die eind deze maand zal plaats vinden, zal de verpanding ongetwijfeld onderwerp van gesprek zijn.

Tijdens de vergadering met beleggers van vorig jaar beloofde Value8 meer transparantie nadat ophef was ontstaan, onder meer over de ondoorzichtige manier waarop de onderneming zijn winsten verantwoordt. De onvolledige en te late communicatie van de laatste tijd is bepaald geen inlossing van die belofte.

Belangrijk zal de toelichting van accountant Onno Opzitter van Mazars zijn. Opzitter voerde de cijfercontrole van Value8 voor het eerst uit en blijkt daar behoorlijk werk van gemaakt te hebben gezien de kosten van de boekencontrole die in 2016 bijna 80 procent hoger waren dan een jaar eerder (totale kosten 2016: 492 duizend euro).

Beleggers in Value8 wachten echter nog altijd op de bevindingen van die kostbare controleslag.

 

Het volledige artikel over Value8 leest u in Effect 6, die vrijdag 16 juni bij de leden van de VEB in de bus valt.

Effect, het magazine van de VEB, staat iedere maand bol van beleggingsnieuws en analyses. Heeft u nog geen abonnement op Effect? Word lid van de VEB, u ontvangt Effect dan iedere maand gratis.

 

Voordelen van het lidmaatschap
Gerelateerde artikelen