VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Voor IEX Group, de beursgenoteerde uitbater van beleggingswebsites, is mensen informeren dagelijkse kost. Maar over de gang van zaken binnen het eigen bedrijf blijkt IEX weinig mededeelzaam, zo bleek andermaal op de curieuze jaarvergadering met beleggers.

IEX Group (IEX), onder meer eigenaar van de gelijknamige website, staat voor een ingrijpende verbouwing. Van een gratis aanbieder van digitale beleggingsinformatie moet het een platform worden waar beleggers tegen betaling allerhande diensten kunnen afnemen.

Maandenlang had het mediabedrijfje gebroed op nieuwe initiatieven die een slinger moeten geven aan de verdiensten. Begin deze maand kwamen de plannen naar buiten.

De beleggingswebsite moet uitgebouwd worden tot een fintechplatform. Zo wil IEX bijvoorbeeld handelen in bitcoins gaan aanbieden, digitale vermogensbeheerdiensten lanceren en zet het bedrijf in op inactieve beleggers. Die wil het “eenvoudige en kosten efficiënte beleggingsproducten” gaan voorschotelen.

Vorige week meldde IEX bovendien de overname voor een onbekend bedrag van Tostrams. Tostrams geeft beleggingsadviezen op basis van technische analyse aan betalende klanten.   

 

Reuzensprong

Bestuursvoorzitter Peter van Sommeren, die zelf ruim 14 procent van de aandelen bezit, en de acht maanden geleden van BinckBank overgekomen Jean Paul van Oudheusden moeten de transformatie vorm geven. 

In het persbericht noemde Van Sommeren de nieuwe activiteiten “nieuwe solide businesspijlers” die tot “substantiële omzet- en winstgroei in de komende vijf jaar moeten leiden”.

Substantiële groei zal IEX hard nodig hebben gezien de ambitieuze winstdoelstellingen die de onderneming uitdraagt. Zo mikt IEX voor 2020 op een bedrijfsresultaat (ebitda) van twee miljoen euro.

Dat betekent een reuzensprong ten opzichte van het ebitda-verlies van 66 duizend euro op een omzet van drie miljoen euro dat IEX over afgelopen jaar rapporteerde. Na verrekening van (onder andere) afschrijvingen en belasting liep het nettoverlies zelfs op tot 242 duizend euro.

 

Vragen

De torenhoge ambities vragen om uitleg, maar die is maar zeer beperkt voor handen. Het bedrijf geeft beleggers slechts twee keer per jaar een inkijk in de gang van zaken - bij de halfjaarcijfers en in het jaarverslag - publiceert geen kwartaalberichten en organiseert evenmin pers- of analistenbijeenkomsten.

Ook tijdens de recente jaarvergadering met aandeelhouders kwam IEX de eerdere belofte om “beleggers periodiek op de hoogte te houden omtrent de voortgang van de uitrol van de nieuwe strategie” niet na.

 

Bestuursvoorzitter spreekt niet

Bestuursvoorzitter Van Sommeren kwam tijdens de vergadering niet eens aan het woord.

Een gebruikelijke presentatie van de resultaten door de bestuursvoorzitter was niet voorbereid en ook van een toelichting op de recente strategische plannen was geen sprake.  

Niet-uitvoerend bestuurder Peter Paul de Vries, bestuursvoorzitter van IEX-grootaandeelhouder Value8 (56,32 procent), ging direct na opening van de aandeelhoudersvergadering over tot de vragenronde.

De Vries leidde de bijeenkomst strak en was kortaf met zijn reactie op door beleggers gestelde vragen.

IEX kent als een van de weinige Nederlandse beursondernemingen een zogeheten one tier board, waarbij de uitvoerende bestuurders en niet-uitvoerende functionarissen in één bestuursorgaan zijn samengebracht. 


Nauwelijks kasstroom   

IEX leed afgelopen twee jaar verlies vanwege een hoge vaste kostenbasis waar onvoldoende opbrengsten tegenover staan. Dat maakt het verdienmodel onaantrekkelijk en de urgentie om nieuwe inkomstenbronnen te tappen hoog.

Zo stroomde er vorig jaar per saldo 175 duizend euro uit de bedrijfskas. Daardoor eindigde IEX het jaar met een banksaldo van 50 duizend euro.

Gevraagd naar dit liquiditeitsrisico voorzag De Vries geen probleem. ‘Het uitgroeien naar een fintechbedrijf gaat genoeg opleveren om dit risico slechts tijdelijk te laten zijn’.

Bij gebrek aan ‘harde’ inkomsten moet IEX op zoek naar andere middelen om de groei te financieren. De onderneming onderzoekt daarom de mogelijkheid om door middel van een (converteerbare) obligatie nieuw geld aan te trekken.

 

Vergunning

Om de nieuwe strategie tot een succes te laten worden, zal IEX eerst een vergunning moeten bemachtigen van beurstoezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Pas daarna mag het bedrijf de gewenste dienstverlening aan beleggers uitbreiden.

Meer in het algemeen zal Mifid II, het Europese regelpakket voor financiële markten dat vanaf 2018 zal gelden, het moeilijker maken om geld te verdienen met beleggingsdiensten.

 

Waardering

Opvallend bij IEX is dat de beurskoers op een niveau staat dat alleen gerechtvaardigd is als de hoge groeiambities behaald zullen worden.

Bij een beurskoers die op de dag van de aandeelhoudersvergadering 4,25 euro per aandeel was, lag de beurswaarde van IEX op meer dan 15 miljoen euro. Dat oogt erg optimistisch.

Zelfs in een scenario waarin de winstdoelstelling voor 2020 wordt behaald en de toekomstige winsten naar vandaag worden teruggehaald tegen een kostenvoet van kapitaal (WACC) van 10 procent is de uitkomst een beurswaarde van ongeveer 10 miljoen euro. 

Bij wellicht reëlere aannames, zoals een kapitaalkostenvoet van 12,89 procent die IEX zelf hanteert, is de kloof tussen de huidige beurskoers en de werkelijke waarde nog groter.

 

‘Geen mening’

Op vragen van de VEB over de hoge waardering gaf De Vries aan ‘geen mening te hebben over de beurskoers’.

In 2011 gaf De Vries voor Value8 overigens wel een koerswaarschuwing af nadat de beurskoers in zijn ogen destijds te veel was gestegen.   

Gelet op de dunne handel in de aandelen IEX is de beurskoers weinigzeggend. Als er al handel is, de meeste dagen is dat niet het geval, is het verhandelde volume hooguit enkele honderden stukken.

 

Koopmanschap

Voor beleggers is relevant dat Value8 in mei 2016 zijn belang in IEX nog uitbreidde (van 49,2 procent tot het huidige meerderheidsbelang van 56,32 procent) en voor die aandelen slechts 2,04 euro per stuk betaalde.

Dat was aanzienlijk minder dan de toen geldende beurskoers van 3,60 euro.

Desgevraagd zei De Vries dit een ‘transactie tussen twee aandeelhouders was’. Wie de tegenpartij was wilde hij niet zeggen. Uit het openbare register van beurstoezichthouder AFM blijkt echter dat de aandelen zijn overgenomen van de Amsterdamse participatiemaatschappij VenturesOne.

Ook over de overeengekomen prijs van 2,04 euro wilde De Vries niet uitwijden. Maar als een professionele investeerder bereid is de aandelen voor 2,04 per stuk van de hand te doen, dan komt daarmee de beurskoers van 4,25 euro in een ander daglicht te staan.

In het afgelopen jaar lijkt geen sprake te zijn geweest van ontwikkelingen die een meer dan twee keer zo hoge beurskoers rechtvaardigen. De verkrijgingsprijs van Value8 komt vermoedelijk dichter in de buurt van de werkelijke waarde van IEX dan de koers die nu op de borden staat.

 

Even bellen met de accountant

Geen bespreking van het jaarverslag en nietszeggende antwoorden op vragen van aandeelhouders: het maakte de jaarvergadering van IEX tot een weinig hoogstaande bijeenkomst.

Maar het bleek allemaal nog een stuk curieuzer te kunnen. Een deskundige die de plannen en financiële gezondheid van IEX op onafhankelijke wijze kan beoordelen, de accountant, bleek niet aanwezig in de vergadering.

Na enig getouwtrek meldde De Vries dat telefonisch één vraag aan de boekencontroleur kon worden gesteld.

Deze gaf aan dat Mazars geen liquiditeitskrapte voorzag omdat in het geval ‘de liquiditeit zou gaan knellen het investeringsniveau aangepast kan worden’. Ook meldde controlerend accountant Van Oldenbeek dat er een toezegging lag dat als de nood aan de man zou komen, ‘een betrokkene zou bijspringen’. De negatieve kasstroom was volgens hem bovendien ‘slechts een tijdelijk verschijnsel’.

2016 was overigens het laatste jaar dat Mazars de boekencontrole heeft uitgevoerd. IEX gaat voor het huidige verslagjaar op zoek naar een ander accountantskantoor.
Gerelateerde artikelen