VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

In 2021 zette beursuitbater Euronext tien ondernemingen op het strafbankje omdat ze niet in staat bleken een vast te stellen jaarrekening aan aandeelhouders voor te leggen. Twee jaar lang duurde de impasse, maar nu dreigen maatregelen. Dit is wat beleggers daarover moeten weten.

Zonder verandering te elfder ure is het aannemelijk dat de namen van een behoorlijk aantal beursfondsen binnenkort van het koersenbord verdwijnen.

1. Over welke ondernemingen gaat het?
Er zitten tien ondernemingen op het strafbankje van Euronext. Deze bedrijven hebben alle nog altijd geen accountant gevonden die bevoegd is de boeken te tekenen van een beursvennootschap. Daarmee voldoen ze niet aan de wettelijke verplichting om (tijdig) een jaarrekening te publiceren. Beleggers in deze bedrijven hebben daardoor niet de noodzakelijke, minimale informatie die nodig is om een goede afweging te maken over hun investering.

De meeste van de bedrijven in kwestie hebben een beurswaarde die lager is dan 10 miljoen euro. Alleen investeringsmaatschappij Value8 en vastgoedonderneming Bever Holding zijn een stuk groter.

Een aantal bedrijven zit al sinds de aanscherping van de regels in april 2021 op het strafbankje. Voor hen is de overgangsperiode nu voorbij.

Beursgenoteerd, maar zonder OOB-accountant Per wanneer op het strafbankje
Alumexx april 2021
Bever Holding april 2021
DGB Group april 2021
Geojunxion april 2021
IEX Holding juni 2021
Lavide Holding april 2021
MKB Nedsense juni 2021
Morefield Group n.b.
New Sources Energy april 2021
Value8 juni 2021


De VEB houdt een online overzicht bij van beursgenoteerde bedrijven zonder OOB-accountant.

Een geval apart is DGB Group, dat heeft laten weten dat het een accountant heeft gevonden voor een dochteronderneming in Ierland. Onduidelijk is of hiermee ook een accountant voor de hele onderneming is gevonden.

2. Wat gaat Euronext nu doen?
Euronext heeft eerder aangegeven vast te houden aan de eigen regels.

Het in gang zetten van het schrappen van de notering na een strafbank-periode van twee jaar is daar - kort gezegd - onderdeel van. Naar verwachting zal de beurs op korte termijn bekend gaan maken hoe ze verder zullen opereren in deze zaak.

Als Euronext een procedure start om een bedrijf van het koersenbord te verwijderen, dan verstrijkt nog de nodige tijd voordat het daadwerkelijk zover is.

De datum van het definitief schrappen van de notering ligt tenminste zes maanden nadat Euronext de procedure is gestart. In die periode kan het beursfonds Euronext nog overtuigen dat er zeer concrete stappen zijn gezet op weg naar een oplossing.

3. Wat zijn de implicaties van een delisting voor beleggers?
Een delisting van een beursgenoteerde onderneming zorgt ervoor dat beleggers achterblijven met niet - of slecht-verhandelbare aandelen. Een belegger die na het schrappen van de notering van zijn stukken af wil, kan in theorie met een onderhandse akte (waar kosten aan verbonden kunnen zijn) aandelen aan een ander overdragen. Dat is echter een lastig en omslachtig proces.

Een mogelijkheid is het verhuizen van de aandelenhandel naar andere beursplatforms, waar de vereisten voor bedrijven lager zijn, maar hierover is nog geen duidelijkheid.
Gerelateerde artikelen