VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Verschillende marktvolgers wezen er deze week op dat de cijfers van ING eigenlijk nooit tegenvallen. Dan moet je dus als belegger extra opletten.

ING Groep voerde de nettowinst van zijn voortgezette activiteiten in het tweede kwartaal licht op tot bijna 1,4 miljard euro, ondanks hogere kosten. Rentebaten en commissies droegen vooral bij aan de groei, maar de rentemarge bleef gelijk. Op vastgoed werd dankzij een boekwinst bij een verkoop ook goed verdiend. De personeelskosten liepen met 4 procent op tot 1,31 miljard euro en dat is opvallend voor een bedrijf waar het aantal werknemers al jaren afneemt.

Wat alle banken in Europa de komende kwartalen de wind in de rug moet geven, is een verder oplopende rente. In een analyse gaf Justin Bisseker, analist Europese banken bij Schroders, onlangs aan dat de sector kansen biedt omdat de kapitaalniveaus en winstgevendheid van banken oplopen en omdat de wereldeconomie sterker wordt.

Daarnaast stijgt de rente in de VS al enige tijd en waarschijnlijk volgt de Europese rente dat patroon. Bovendien lijkt volgens Bisseker de regeldruk af te nemen en voelen geopolitieke risico’s minder zwaar aan. Maar hij wijst in zijn analyse ook op de grote onderlinge verschillen tussen banken op uiteenlopende terreinen. Zo zijn de verschillen groot in de snelheid waarmee banken hun balans of kostenbasis kunnen aanpassen. De uniformiteit is ver te zoeken. De meeste Europese banken hebben hun balans behoorlijk opgeschoond, maar in Italië en Spanje is er nog veel werk te doen.

Het omvallen van Banco Popular in Spanje, Veneto Banca en Banca Populare di Vicenza in Italië, illustreert hoe voorzichtig beleggers in deze sector moeten blijven. Wanneer grote probleemleningen op de balansen botsen met een kapitaalbasis die ontoereikend is, dreigt er groot koersverlies, zowel voor aandelenbeleggers als voor obligatiehouders.

In de Benelux lijken de banken hun zaken nu beter op orde te hebben dan enkele jaren geleden. Wat waardering betreft zijn er wel verschillen tussen ABN Amro, ING en het Belgische KBC, momenteel vooral waar het de dividenduitkering betreft. De balansverhoudingen (Tier 1 ratio’s) van ABN Amro en KBC liggen vrij dicht bij elkaar, de balans van ING is een klein beetje minder sterk. Alle drie voldoen ze nu echter ruimschoots aan de vereisten. Met name bij ABN Amro lijkt er ruimte voor een hoger dividend.

 

Belangrijkste Beneluxbanken: verschillende waardering

 

Koers

KW*

DivRend**

ABN Amro

€ 23,92

10,3

3,5%

ING

€ 15,64

12,2

4,2%

KBC

€ 69,80

12,1

5,2%

 * KW = Koers-winstverhouding, obv taxaties voor 2017
** DivRend = Dividendrendement, obv taxaties voor 2017
(bron: Bloomberg)Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen