VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Leden van de VEB beoordelen hun magazine Effect gemiddeld met het cijfer 7,8. Ondanks dit hoge cijfer is belangenbehartiging de belangrijkste reden voor het lidmaatschap, blijkt uit een inventarisatie door de beleggersvereniging. Eigen onderzoek en aandelenanalyses worden het hoogst gewaardeerd.

Ieder blad kan altijd beter, dus vroeg de VEB in het zomernummer van Effect hoe de lezer tegen het magazine aankijkt. Op de vraag wat ooit de reden was of redenen waren om lid te worden van de VEB antwoordde bijna de helft van de leden dat dit vanwege de belangenbehartiging was die de VEB in het algemeen namens beleggers doet. 43 procent gaf aan dat (ook) de mogelijkheid om mee te doen aan juridische acties een rol speelde, voor 23 procent was dit blad de aanleiding voor het lidmaatschap.

Als belangrijk reden om lid te blijven werd weer belangenbehartiging het belangrijkste gevonden, dan zelfs bij 63 procent van de geënquêteerden. 45 procent noemde hier de juridische acties, 28 procent blijft lid vanwege Effect.

Dat laatste lijkt weinig, maar het blad wordt goed gelezen: 72 procent geeft aan Effect vrijwel volledig te lezen, de rest leest op zijn minst enkele artikelen. Uiteraard zijn dit allemaal antwoorden van VEB-leden die tot de helft van het blad komen, want daar stond de vragenlijst.

Het hoogste cijfer ging naar de onderzoeken die de VEB zelf doet naar beursgenoteerde bedrijven, op de voet gevolgd door nieuws over de juridische acties. Ook de fundamentele analyses van aandelen of sectoren worden zeer op prijs gesteld.

Dat sluit ook aan bij het meest aangekruiste antwoord op de vraag over welk onderwerp Effect meer zou moeten berichten: dat zijn individuele aandelen en bedrijven. Twee derde van de respondenten wil hier meer over lezen. Zo’n 30 procent gaf aan dat beleggingsfondsen en trackers meer aandacht mogen krijgen, 19 procent wil meer lezen over derivaten. Hefboomproducten en technische analyse worden het minst op prijs gesteld.

De volledige uitkomsten van het lezersonderzoek vindt u in Effect 9, die vrijdag 15 september verschijnt.

Effect, het magazine van de VEB, staat iedere maand bol van beleggingsnieuws en analyses. Heeft u nog geen abonnement op Effect? Word lid van de VEB, u ontvangt Effect dan iedere maand gratis.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen