VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De onderhandelaars zijn het eens over een nieuw kabinet en naar verluidt is het schrappen van de dividendbelasting een van de maatregelen die genomen worden waar beleggers mee te maken gaan krijgen.

Voor particuliere beleggers in Nederland maakt het echter weinig verschil, zegt Paul Koster op BNR*. Paul Koster op BNR over het plan om de dividendbelasting af te schaffen Voor bedrijven en particulieren valt er rompslomp weg, want de dividendbelasting is nu een voorheffing, die later bij de aangifte weer verrekend kan worden met andere belastingen.

Maar er moet nog maar worden afgewacht of deze maatregel niet kan worden weggestreept tegen andere, minder aantrekkelijke, veranderingen die de nieuwe regering voor beleggend Nederland in petto heeft, stelt de VEB-directeur op BNR. De regeling zou in 2019 in moeten gaan en de overheid wil de kosten namelijk compenseren door op andere terreinen de lasten voor het bedrijfsleven te verhogen.

Voor buitenlandse bedrijven kan de nieuwe regeling gunstig zijn. Het nieuwe kabinet lijkt het met deze maatregel dan ook vooral voor buitenlandse bedrijven aantrekkelijk te willen maken zich in Nederland te vestigen.

Nederland volgt het Verenigd Koninkrijk, waar bedrijven geen dividendbelasting hoeven in te houden. Beleggers hebben hier een belastingvrije voet: wie relatief weinig dividend ontvangt hoeft daarover geen belasting te betalen. Het zou voor Nederlandse beleggers die graag over de grens kijken gunstig zijn als meer landen het Nederlandse voorbeeld volgen. In de praktijk blijkt het namelijk ieder jaar weer veel gedoe om de in het buitenland afgestane belastingen terug te vorderen. De VEB krijgt hier regelmatig vragen over en heeft overigens ook de nodige antwoorden.