VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

‘Goedkoop’ bedrijven overnemen en die vervolgens even winstgevend maken als de rest van de onderneming. Dat is de beproefde strategie van het industrieel concern Aalberts dat inmiddels een vaste plek in de AEX-index heeft verworven. De controlerende taak van aandeelhouders ligt Aalberts duidelijk niet erg na aan het hart.

De continue stroom van overnames waardoor Aalberts groeit mag succesvol worden genoemd. Al enkele jaren weet Aalberts een positief rendement te halen uit de haar toevertrouwde middelen.Klik hier voor de volledige Barometer 

Aalberts wil zijn klanten op meerdere manieren bedienen. Dat is ook de rationale achter de vele, vooral kleinere overnames die het concern al jarenlang pleegt. De meerdere disciplines in eigen huis leveren mogelijkheden tot zogenoemde cross selling.

De aangekochte groei geeft Aalberts schaalgrootte, waardoor het een sterkere onderhandelingspositie heeft richting toeleveranciers. Dit levert het bedrijf kostenvoordelen op ten opzichte van kleinere concurrenten.

 

Grootste divisie meest onderscheidend

De onderscheidende kracht van Aalberts is vooral te vinden bij de grootste divisie, 

Building Installations. Dit onderdeel, goed voor ruim 40 procent van de omzet, produceert afsluit- en verbindingsmateriaal voor onder meer gas- en waterinstallaties. Door de vele overnames is deze divisie van Aalberts een grote afnemer van staal en aluminium geworden wat kostenvoordelen oplevert ten opzichte van kleinere concurrenten.

Een ander concurrentievoordeel van Aalberts is zichtbaar in de divisie Industrial Controls. Deze divisie, goed voor 15 procent van de omzet, is gespecialiseerd in onder meer verdeelsystemen van vloeistoffen en gassen, met klanten als Coca-Cola en Heineken maar ook ASML. Betrouwbare levering van installaties is voor deze klanten van dermate groot belang dat de lange relatie met de klant een voordeel voor Aalberts is ten opzichte van de concurrentie. Aalberts kan hier mogelijk bogen op overstapdrempels en hogere prijzen rekenen.

 

Risico’s

De kracht van Aalberts houdt ook risico’s in. Veel overnemen vraagt om een zorgvuldig traject bij het doorlichten van potentiële overnames en integreren vraagt veel mankracht, expertise en zorgvuldigheid.

Bovendien is Aalberts met zijn vele bedrijven bijna een dwarsdoorsnede van de wereldeconomie en daarmee extra gevoelig voor de economische conjunctuur.

Een ander continu punt van aandacht voor Aalberts is het werkkapitaal. Eind 2016 zat per saldo bijna 19 procent van de omzet vast in voorraden en vorderingen op klanten. Als Aalberts dit effect onvoldoende kan compenseren door zelf rekeningen later te betalen zet dat een rem op de kasstroom.

 

Interne groeipijnen

De snelle groei van Aalberts vraagt ook aanpassingen van de organisatie en daarin heeft de onderneming nog een inhaalslag te maken. Tot twee jaar geleden kende Aalberts geen interne controledienst. Inmiddels worden stappen gezet op dit vlak.

De controle van aandeelhouders op het reilen en zeilen binnen de onderneming is daarentegen nog steeds ernstig ingeperkt. Aandeelhouders hebben nauwelijks invloed bij benoeming van bestuurders en commissarissen.

Ook op het gebied van transparantie over beloning is Aalberts nog niet volwassen. De beloningen zijn niet excessief, maar duidelijkheid over de precieze doelstellingen van de variabele beloning houdt de onderneming binnenskamers. Om doorgaande groei te bestendigen zal Aalberts zijn systeem van ‘checks and balances’ snel naar een hoger niveau moeten tillen

 

 
Gerelateerde artikelen