VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De operationele resultaten van Ahold Delhaize zijn dit jaar aanzienlijk verder verbeterd. De kasstroom hierdoor ook waardoor naast de investeringen ook de uitkeringen aan aandeelhouders kunnen worden opgevoerd. Dankzij de gedaalde aandelenkoers is het ook nog eens een goed moment om aandelen in te kopen.

Ahold Delhaize publiceerde woensdag cijfers over het derde kwartaal. Er was goed nieuws uit de VS. Zowel Ahold USA als Delhaize America zetten wat betreft omzetgroei een goed kwartaal neer. Delhaize groeit al twintig kwartalen achter elkaar, Ahold USA won marktaandeel.

De marges bij de twee Amerikaanse dochterbedrijven verbeterden ook. De Nederlandse activiteiten bleven tegelijkertijd goed draaien, alleen in België is het lek nog niet echt boven. Daar kampt het bedrijf nog met omzetkrimp en relatief lage marges.

De operationele verbeteringen vertalen zich onder meer in een toename van de kasstroom. De vrije kasstroom van het bedrijf zal dit jaar uitkomen op 1,6 miljard euro tegen 1,4 miljard euro in 2016. Voor volgend jaar is een verdere stijging voorzien. Dit ondanks een verhoging van de investeringen met 100 miljoen euro naar 1,9 miljard euro. Deze uitgaven zijn onder meer bestemd voor extra investeringen in online.

Dat de vrije kasstroom ook na deze investeringen nog groeit, betekent dat er ook ruimte is voor meer uitkeringen aan aandeelhouders. Ahold Delhaize liet dan ook weten het lopende aandeleninkoopprogramma van 1 miljard euro voor volgend jaar te verdubbelen. Gezien de koersontwikkeling van het afgelopen jaar lijkt dat qua timing gunstig. Sinds november vorig jaar is er namelijk circa een vijfde van de koers afgegaan waardoor aandeleninkoop nu relatief goedkoop is.

Tot en met 3 november heeft Ahold Delhaize voor 897 miljoen euro aandelen ingekocht. Dat ging tegen een gemiddelde prijs van 18,14 euro per aandeel. Tegen de huidige koers van ongeveer 17 euro zou het bedrijf nog eens zo’n 9 procent van zijn aandelen kunnen inkopen komend jaar. Dit allemaal ten faveure van de aandeelhouders die hun belang in het bedrijf hierdoor als vanzelf groter zien worden.

De koersdaling zou volgens analisten vooral veroorzaakt zijn door de overname van het Amerikaanse Whole Foods door Amazon. Het vooruitzicht dat de internetgigant zich gaat roeren in supermarktland wordt op de beurs als zeer bedreigend ervaren.

De resultaatverbetering van Ahold Delhaize logenstraffen deze gedachte echter, in ieder geval voor nu. Ironisch genoeg pakt het voor zittende aandeelhouders goed uit omdat Ahold Delhaize dankzij de koersdaling ruimte krijgt om op een betrekkelijk efficiënte manier kapitaal terug te geven.
Gerelateerde artikelen