VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De kostenoverschrijdingen bij de bouw van de zeesluis in IJmuiden sloegen het moeizaam verbeterde imago van bouwbedrijf BAM in één klap weer aan gruzelementen. De koers kreeg een forse klap en analisten verlaagden hun verwachtingen en bijbehorende koersdoelen. Het is de vraag of BAM zijn eerdere beloften die het bedrijf aan de VEB deed omtrent het dividend nog kan waarmaken.

De verliezen die BAM samen met VolkerWessels lijdt in dit project lopen op tot 138 miljoen euro. De bouw van de sluis bij IJmuiden gaat langer duren en dus meer geld kosten dan eerder voorzien, omdat men een inschattingsfout heeft gemaakt bij de constructie van de caissons waarin de sluisdeuren komen te liggen. Deze bleken te zwak om de verzinking in de ondergrond goed te kunnen doorstaan.

Dit leverde een winstwaarschuwing op: volgens BAM komt de winst (voor belasting) over geheel 2017 nu ‘substantieel’ lager uit dan de 60 miljoen euro van vorig jaar. Bij de derdekwartaalcijfers die bestuursvoorzitter Rob van Wingerden begin vorige maand presenteerde, bleef het bedrijf nog bij de verwachting van een winststijging. Projectpartner VolkerWessels blijft opvallend genoeg wel bij de prognoses dat de winst dit jaar stijgt. De twee grootste bouwbedrijven van Nederland hebben in het consortium dat de sluis bouwt allebei een belang van 50 procent.

BAM meldt dat het in het vierde kwartaal een last van 55 miljoen euro moet nemen, terwijl er begin dit jaar ook al voor 14 miljoen euro aan voorzieningen genomen is op dit project.

Er lijkt voor een te laag bedrag te zijn ingeschreven op dit complexe project, wellicht omdat er te optimistisch is gerekend op meevallers en ‘slimmigheden’ van de ingenieurs. Bij VolkerWessels worden ook voorzieningen getroffen, maar is er waarschijnlijk sprake van voldoende compensatie door meevallers elders of projecten die wel winstgevend genoeg zijn, zodat er (vooralsnog) geen winstwaarschuwing nodig is. Bovendien heeft VolkerWessels zich niet zo concreet uitgelaten over de winstverwachtingen als BAM dat heeft gedaan.

Dit is eerder gebeurd: bij de verbreding van de A15 bijvoorbeeld kwamen bouwers ook in grote problemen door kostenoverschrijdingen. BAM gaf eerder tegenover de VEB aan dat de tijd van opportunistisch bouwprojecten aannemen en zware verliezen lijden voorbij is. De bouwer zei begin 2017 over strakker projectmanagement te beschikken, beter in staat te zijn projectrisico’s in te schatten en ook dat het als bedrijf financieel interessantere opdrachten scoorde. BAM gaf daarbij aan een betrouwbare dividendbetaler te worden.

Over 2016 keerde BAM negen eurocent per aandeel uit. Dat komt bij de huidige beurskoers neer op een dividendrendement van 2,5 procent. Het is gezien de recente ontwikkelingen de vraag of het dividend gehandhaafd kan worden. BAM hanteert voor de jaarlijkse uitkering een bandbreedte van 30 tot 50 procent van de nettowinst.

De recente ontwikkelingen maken de uitingen die BAM begin dit jaar deed wel heel pijnlijk. De belofte van Van Wingerden dat BAM sinds zijn aantreden in 2014 een verbeterde tenderprocedure had en alleen nog projecten zou aanvaarden die voldoende winstgevend zijn blijkt weinig waard.

Beleggers hoeven er echter ook weer niet al te verbaasd over te zijn: bouw- en andere projectbedrijven laten in de regel door de jaren heen sterk fluctuerende resultaten zien. De winstmarges zijn in het beste geval dun en bieden nauwelijks ruimte om tegenvallers op te vangen.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen