VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Van Lanschot Kempen kon deze week een positieve set jaarresultaten presenteren. De vermogensbeheeractiviteiten worden steeds belangrijker. Opvallend is wel dat de commissie-inkomsten minder hard groeien dan het beheerde vermogen. Dat komt voor een deel door de samenstelling van dat vermogen, maar er lijkt ook wat druk op de marge te staan.

De bank meldde een groei van de nettowinst met 36 procent tot 94,9 miljoen euro. Lagere rente-inkomsten werden ruim gecompenseerd door hogere commissie-inkomsten op de vermogensbeheeractiviteiten.

Dit was te danken aan de een sterke groei van het totale beheerd vermogen. Dat nam met ruim een kwart toe tot 69,2 miljard euro.

Ondanks deze sterke groei, namen de commissie-inkomsten uit het vermogensbeheer slechts met 15 procent toe. Dit lijkt niet zo’n groot verschil en wordt deels verklaard door de timing van de vermogensgroei, maar het is iets dat al een aantal jaar aan de gang is.

Tussen 2014 en eind vorig jaar nam het totale vermogen onder beheer met 56 procent toe. De commissie-inkomsten stegen echter slechts met een vijfde. Van Lanschot Kempen beheert dus meer vermogen, maar houdt er minder aan over.
 

 

2014

2015

2016

2017

Groei
2014-2017

Totaal beheerd vermogen einde jaar (mld euro)

44,1

50,2

54,6

69,2

57%

Gemiddeld beheerd vermogen begin en einde jaar (mld euro)

42,3

47,2

52,4

61,9

47%

Commissie-inkomsten securities (mln euro)

191,1

207,8

200,5

230,6

21%


De oorzaak hiervoor zit allereerst in de mix. Een groot deel van de groei van het beheerde vermogen is afkomstig van institutionele partijen, zoals pensioenfondsen. Van de ruim 25 miljard euro die het concern er sinds 2014 bij kreeg, kwam bijna 14 miljard van dit soort mandaten.

De commissie die Van Lanschot Kempen hierop krijgt is relatief laag. “De gemiddelde marge nam af, met name door de instroom van een groot mandaat in 2017”, meldt het concern. Het gaat in dit specifieke geval om Stichting Pensioenfonds UWV.

In de cijfers is echter te zien dat dit niet het enige is. De marge bij de tak ‘Asset management’ waar deze mandaten onder vallen, is de afgelopen vier jaar namelijk geleidelijk gedaald, met grofweg 2 basispunten per jaar*. In de tussentijd steeg het aandeel institutionele mandaten, zakte het en steeg het weer.

2 basispunten lijkt niet zoveel, maar over vier jaar telt het op tot 8 basispunten. Op een beheerd vermogen van ruim 45 miljard euro is dat 36 miljoen euro minder commissie-inkomsten per jaar.

Het lijkt er dus op dat er enige druk is op de commissies die Van Lanschot Kempen als vermogensbeheerder kan incasseren. Als dat inderdaad zo is, is dat overigens niet vreemd gezien de ontwikkelingen in de markt. De opkomst van passief beleggen en de opmars van nieuwe spelers, die bijvoorbeeld werken met ‘robobeleggen’, dat vaak voordeliger is dan traditioneel vermogensbeheer en advies, zorgen voor een grote focus op kosten.

Het betekent wel dat de inkomsten niet naar rato meegroeien met het beheerd vermogen dat Van Lanschot Kempen binnenhaalt. De strategie om ‘pure play’ vermogensbeheerder te worden brengt dus met zich mee dat resultaatverbetering alleen mogelijk is als er jaar-op-jaar hard wordt gegroeid.

* Uitgaande van het gemiddelde van het beheerd vermogen aan het begin en eind van het jaar.
Gerelateerde artikelen