VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Accountant Deloitte vertrouwt de twee laatste jaarrekeningen van meubelgigant Steinhoff niet, maar stelt zich desondanks kandidaat om ook de boekhouding in 2018 te gaan controleren. Waarom doet de firma dat en welk licht werpt dat op de werkzaamheden van Deloitte in het verleden? De VEB vraagt om opheldering in een brief met 65 vragen.

“Beleggers wordt geadviseerd voorzichtig te zijn bij handelen in aandelen Steinhoff”. Die mededeling staat in ieder persbericht dat de noodlijdende meubelgigant Steinhoff de deur uitdoet. En het is geen waarschuwing om niet. Eind vorig jaar werd duidelijk dat het op Ikea na grootste meubelbedrijf ter wereld verwikkeld is in een boekhoudfraude van miljardenomvang. De onderneming heeft de publicatie van de jaarrekening over 2017 uitgesteld, de jaarrekeningen over 2015 en 2016 ingetrokken en mogelijk worden eerdere cijfers ook nog herzien.

Goedkeuring van welke jaarrekening dan ook staat niet op de agenda van de aandeelhoudersvergadering van Steinhoff in Amsterdam op 20 april aanstaande. Over de herbenoeming van Deloitte als accountant mag wel door aandeelhouders worden gestemd. 

De aandeelhouders zullen hun stemgedrag mede baseren op de kwaliteit van de jaarrekeningcontrole door Deloitte in de afgelopen jaren. Het maken van een inschatting van de kwaliteit van de verrichte controlewerkzaamheden wordt ernstig bemoeilijkt door de mededeling van Deloitte dat beleggers niet langer op haar (ongeclausuleerde) goedkeurende controleverklaring bij de jaarrekening 2016 mochten afgaan.

Om toch een oordeel te kunnen vormen heeft de VEB aan Deloitte een uitgebreide lijst met vragen gestuurd. De VEB wil van Deloitte onder andere weten hoe de boekhoudfraude aan het licht is gekomen en waarom de accountant beleggers hierover niet heeft geïnformeerd. Ook zijn de nodige vragen te stellen bij de methode en inrichting van de controle van Deloitte. Deze controle heeft immers niet heeft kunnen voorkomen dat de miljardenfraude maanden- en misschien wel jarenlang heeft kunnen voortwoekeren. Sterker nog, bijna een jaar lang hebben beleggers in de veronderstelling geleefd dat Deloitte de door Steinhoff gepresenteerde informatie steunde voordat de accountant in december zijn goedkeurende verklaring introk.

Ook de eerder deze week door Steinhoff bekendgemaakte afboeking van Europees vastgoed roept vragen op. Hoe is het mogelijk dat Deloitte zijn zegen heeft gegeven op de waardering van winkels, kantoren en distributiecentra die Steinhoff opvoerde, terwijl korte tijd later blijkt dat voor meer dan een miljard euro moet worden afgeboekt?

De VEB verwacht nog voor de aandeelhoudersvergadering van 20 april antwoord te hebben gekregen van Deloitte en rekent in ieder geval op de aanwezigheid van de accountant tijdens de vergadering waarop zijn eigen benoeming op de agenda staat.