VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De VEB heeft Deloitte Accountants B.V. en Deloitte & Touche Zuid-Afrika aansprakelijk gesteld voor de schade geleden door de Steinhoff aandeelhouders.

Deloitte Accountants B.V. heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de Steinhoff jaarrekening over 2016. Deloitte & Touche Zuid-Afrika heeft een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de Steinhoff jaarrekening over 2015.

Mede als gevolg van de misleidende jaarrekeningen voorzien van goedkeurende controleverklaringen van Deloitte hebben beleggers miljarden euro’s schade geleden.

Gebeurtenissen
Op 6 december 2017 zijn bij Steinhoff grootscheepse boekhoudkundige onregelmatigheden geconstateerd. Zo is Steinhoff onzeker over de werkelijke waarde van ongeveer zes miljard euro aan activa die in de jaarrekening zijn opgevoerd. Met de daarop volgende koersval van het Steinhoff-aandeel verdampte inmiddels meer dan 13 miljard euro aan beurswaarde.

Op 13 december 2017 verklaarden zowel Steinhoff als Deloitte Accountants B.V. dat de jaarrekening over 2016 moet worden herzien. Steinhoff maakte vervolgens op 2 januari 2018 bekend dat beleggers ook niet langer op de jaarrekening over 2015 mogen afgaan.

Inmiddels is ook duidelijk dat het Europees vastgoed van Steinhoff maar de helft waard is van de 2,2 miljard euro die Steinhoff eerder in haar jaarrekening over 2016 rapporteerde.

Vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer
De accountant heeft een publieke taak ter ondersteuning van het vertrouwen in de financiële markten. Beleggers moeten bij hun beleggingsbeslissing kunnen vertrouwen op de goedkeurende controleverklaring van de accountant.