VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het Utrechtse ASR is een Nederlandse verzekeringsmaatschappij voor alle typen verzekeringen, wat in het nieuwe logo ook wordt aangegeven. Die uitleg is erin gezet omdat lang niet iedereen weet waar ASR voor staat.

Dat zei topman Jos Baeten op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van zijn bedrijf. ASR is afkomstig uit de puinhopen van het Fortis-concern en is met opzet klein gehouden om zich bescheiden te kunnen opstellen na de debacles in de financiële sector in Nederland.

Nu maken alle ‘product units’ winst, hoewel de portefeuille met levensverzekeringen gestaag krimpt. De winstgroei zal op termijn vooral moeten komen van assetmanagement en pensioenen die worden verkocht in een defined contribution-model (DC). De verzekeringen worden verkocht via adviseurs en ook direct via internet. Ondanks het provisieverbod is de verkoop via adviseurs toegenomen, volgens Baeten op basis van de kwaliteit en een scherpe prijsstelling. Nederland is een krimpmarkt met veel concurrentie, maar ASR wil zich toch tot dit land beperken en zal de komende jaren proberen te blijven groeien door het overnemen van kleine en middelgrote verzekeraars. Er is op dit moment geen grote prooi in beeld, werd op de vergadering bevestigd. Overnames buiten Nederland ziet Baeten niet zitten. In zijn Fortis-tijd heeft hij te veel buitenlandse overnames zien mislukken, zei hij.

Kostenbeheersing lijkt bij ASR goed op orde. Het bedrijf scoort relatief goed als het gaat om de combined ratio: van iedere euro premie-inkomsten in het schadebedrijf houdt ASR 5 cent over, terwijl het doel 2 cent is.

Zoals op veel aandeelhoudersvergaderingen was het beloningsbeleid een punt van aandacht voor beleggers. De verhoging van de salarissen was echter geen stempunt omdat deze past binnen het goedgekeurde arbeidsvoorwaardenpakket. ASR beloont volgens het bedrijf op circa 40 procent van de benchmark, maar hoe die benchmark er precies uitziet bleef wat vaag. De VEB wees erop dat er toch nogal wat middelgrote ondernemingen zijn waar de topman minder verdient.

ASR maakt voldoende winst om een ruim dividend uit te keren dat de komende jaren zelfs licht kan stijgen. De verzekeraar heeft een doorrekening gemaakt van de houdbaarheid voor de komende tien jaar en voelt zich comfortabel bij het huidige dividend van 1,63 euro. Volgens analisten (bron: Bloomberg) zal dat dividend volgend jaar oplopen naar 1,75 euro. Daarmee brengt een aandeel ASR op jaarbasis zo’n 5 procent aan dividend op, dat is vergelijkbaar met ASR’s Nederlandse sectorgenoten Aegon en NN Group, die zich wel op internationale markten begeven. Maar ASR kan vooralsnog prima zonder het buitenland.
Gerelateerde artikelen