VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De VEB heeft Deloitte Accountants voor de rechtbank Rotterdam gedaagd voor de schade geleden door de Steinhoff-aandeelhouders.

Deloitte is ernstig tekort geschoten in zijn wettelijk vastgelegde taak als controlerend accountant en heeft ten onrechte een goedkeurende controleverklaring verstrekt bij de Steinhoff-jaarrekening over 2016. Mede als gevolg van de misleidende jaarrekening voorzien van goedkeurende controleverklaring van Deloitte hebben Steinhoff-beleggers miljarden euro’s schade geleden.

Gebeurtenissen

Op 6 december 2017 zijn bij Steinhoff grootscheepse boekhoudkundige onregelmatigheden geconstateerd. Zo is Steinhoff onzeker over de werkelijke waarde van ruim acht miljard euro aan activa die in de jaarrekening zijn opgevoerd. Met de daarop volgende koersval van het Steinhoff-aandeel verdampte inmiddels meer dan 14 miljard euro aan beurswaarde.

Op 13 december 2017 verklaarde Steinhoff dat de jaarrekening over 2016 dient te worden herzien. Deloitte trok dezelfde dag haar goedkeurende controleverklaring in.

Het is zeer kwestieus of Deloitte voldoende inzicht had om te kunnen oordelen over – onder andere – de waardering van het vastgoed van Steinhoff, geacquireerde vennootschappen en goodwill. Ook is onduidelijk hoe de accountant de cashpositie van Steinhoff heeft kunnen accorderen, zoals weergegeven in de jaarrekening.

De verantwoordelijk accountant van Deloitte is - als groepsaccountant – ook tekort geschoten in zijn professioneel kritische instelling ten opzichte van het werk dat andere accountants hebben aangeleverd. Gezien het grote scala aan langjarige onregelmatigheden  kunnen ook vraagtekens geplaatst worden bij de kwaliteit van overdracht van controle van Deloitte & Touche South Africa naar Deloitte Accountants B.V., die in het voorjaar van 2016 heeft plaatsgevonden.

Vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer
De accountant heeft een publieke taak ter ondersteuning van het vertrouwen in de financiële markten. Beleggers moeten bij hun beleggingsbeslissing kunnen vertrouwen op de goedkeurende controleverklaring van de accountant.