VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De Nederlandse rechter mag oordelen over de fraude bij meubelgigant Steinhoff. Dat heeft de rechtbank Amsterdam vandaag geoordeeld. Dat is een opsteker voor beleggers die zo sneller duidelijkheid krijgen over de vraag of Steinhoff onrechtmatig heeft gehandeld jegens hen.

Steinhoff is van oorsprong een Zuid-Afrikaans concern, maar is sinds 2015 een Nederlandse vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam. De hoofdregel is dat de rechter van de woonplaats van de gedaagde bevoegd is. Steinhoff wilde echter dat de Nederlandse rechter zich onbevoegd zou verklaren omdat eerder een procedure door een individuele belegger in Duitsland was gestart. De rechter geeft Steinhoff ongelijk.

Ook wil de rechter de uitkomst van de Duitse procedure niet afwachten. Steinhoff moet nu op 7 november 2018 inhoudelijk van antwoord dienen.

Tot slot heeft de rechter de VEB ontvankelijk verklaard: de VEB beschikt over voldoende kennis en vaardigheden om de belangen van de aandeelhouders te behartigen en er is geen sprake van onzuivere commerciële belangen.

VEB- directeur Paul Koster: “Dit is een juiste beslissing. Het stelt gedupeerde Steinhoff-beleggers in staat om via de Nederlandse rechter snel een uitspraak te krijgen over het handelen van Steinhoff. Dat is in het belang van aandeelhouders én onderneming.

De uitspraak Direct naar het vonnis van de rechter is een opsteker voor beleggers. Het Nederlandse rechtssysteem leent zich bij uitstek om relatief snel duidelijkheid te krijgen over het handelen van Steinhoff.

Boekhoudkundige onregelmatigheden
Op 6 december 2017 zijn bij Steinhoff grootscheepse boekhoudkundige onregelmatigheden geconstateerd. Zo is Steinhoff onzeker over de werkelijke waarde van ruim acht miljard euro aan activa die in de jaarrekening zijn opgevoerd. Met de daarop volgende koersval van het Steinhoff-aandeel verdampte inmiddels meer dan 14 miljard euro aan beurswaarde.

CEO Markus Jooste stapte direct op na het bekend worden van het schandaal. Steinhoff heeft inmiddels aangifte tegen hem gedaan op verdenking van corruptie.

Op 13 december 2017 verklaarden Steinhoff en haar accountant Deloitte dat de jaarrekening over 2016 moet worden herzien. Steinhoff maakte vervolgens op 2 januari 2018 bekend dat beleggers ook niet langer op de jaarcijfers over 2015 mogen afgaan.

Nederlandse collectieve actie
De VEB daagde Steinhoff op 2 februari 2018 voor de rechter vanwege misleiding.

Het gaat om onjuiste en misleidende mededelingen in de jaarrekeningen over 2015 en 2016, de prospectussen die zijn gepubliceerd in de aanloop naar de beursnotering in Frankfurt op 7 december 2015 en in diverse persberichten. Beleggers hebben daardoor grote schade geleden.

De VEB heeft inmiddels ook Deloitte Accountants voor de Nederlandse rechter gedaagd. Ook Deloitte is een Nederlandse vennootschap.