VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Accountants EY en KPMG moeten ontheven worden van hun geheimhoudingsplicht om aandeelhouders zo snel als mogelijk duidelijkheid te kunnen verschaffen over hun rol in de grootschalige witwasaffaire bij ING.

Dat vraagt Direct naar de brief de VEB namens beleggers aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen van ING.

Sinds 2010 blijkt de interne controle bij ING te haperen. Klantendossiers waren onvolledig, er was nauwelijks controle op ongebruikelijke transacties en als er al signalen over verdachte boekingen waren, werden deze niet opgevolgd of simpelweg genegeerd. Via de rekeningen van ING is daardoor voor kapitalen aan dubieuze of ronduit strafbare transacties uitgevoerd zonder dat de bank hiertegen heeft opgetreden, ondanks herhaalde waarschuwingen van onder meer De Nederlandsche Bank.

Het zijn conclusies van het Openbaar Ministerie (OM) en de Fiod naar aanleiding van een onderzoek dat begin 2016 is gestart en zijn voorlopige climax bereikte met bekendmaking van de schikking met ING ter hoogte van 775 miljoen.

Afgelopen jaren heeft ING zeer summier gerapporteerd over het strafrechtelijke onderzoek van het OM. Over de omvang van de schikking, de grootste ooit in Nederland, heeft de bank tot kort voor bekendmaking in september dit jaar niets gemeld. Als reden werd gegeven dat deze niet was in te schatten.

De VEB vindt dat ING en haar accountants beleggers veel eerder hadden moeten inlichten over ernst en omvang van de witwasfraude. Door dat niet te doen hebben ze beleggers onnodig lang in onzekerheid gelaten en zonder enige noodzaak plotseling geconfronteerd met een tegenvaller van honderden miljoenen euro’s.

EY - controlerend accountant bij ING tot en met boekjaar 2015 - en KPMG, dat de boeken sindsdien controleert, hebben de gebrekkige openheid van ING over de witwasaffaire al die tijd afgezegend. Bovendien hebben ze, voor zover nu bekend, de nalatigheid van ING bij het signaleren van witwasfraude niet tijdig opgemerkt.

ING moet door en heeft een grootschalig herstel- en verbetertraject aangekondigd. Voor aandeelhouders is het van groot belang om te weten waardoor ING precies uit de rails is gelopen afgelopen jaren en of voor herhaling gevreesd moet worden.

Informatie van betrokken accountants is essentieel om een juiste risico-inschatting te kunnen maken. Het moet ook duidelijkheid verschaffen of de accountant zijn opdracht afgelopen jaren naar behoren heeft gedaan.

Om opheldering te verschaffen moeten de controlerend accountants van EY en KPMG door opdrachtgever ING ontheven worden van hun geheimhoudingsplicht. Dat hoeft geen probleem te zijn. Alle accountants krijgen zo’n ontheffing voor het delen van bepaalde vertrouwelijke informatie tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

De aandeelhoudersvergadering van ING is in het voorjaar; gezien de ernst van de feiten is het onwenselijk om zo lang te wachten. Bovendien is voormalige accountant EY niet in deze vergadering aanwezig.

De VEB vraagt daarom aan ING om per direct de geheimhouding van beide accountants op te heffen voor zover het gaat om hun controlewerkzaamheden verband houdend met de onregelmatigheden die hebben geleid tot de recente schikking. Dat geeft de accountants kans om openheid van zaken te geven op (schriftelijke) vragen over hun controle en conclusies.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen