VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggersvereniging VEB/European Investors en winkelgigant Steinhoff International Holdings N.V. (“Steinhoff”) zijn overeengekomen de in Nederland tussen hen lopende collectieve actie te schorsen tot 3 april 2019.

De VEB/European Investors heeft als collectieve belangenbehartiger Steinhoff voor de Nederlandse rechter gedaagd voor volgens VEB onjuiste en misleidende jaarrekeningen, prospectussen en persberichten.

Steinhoff krijgt dankzij de schorsing tijd om het herstructureren van haar onderneming voort te zetten en verdere voortgang te maken met haar onderzoeken en de voorbereiding van haar financiële verslaggeving. “Steinhoff is bezig met een complexe reorganisatie, waarbij zij haar financiële verplichtingen herstructureert en haar onderzoek en financiële verslaggeving aan het afronden is.

Deze overeenkomst biedt ons tijd om ons te concentreren op het voltooien van deze taken in het belang van alle stakeholders.”, aldus Danie van der Merwe, huidig CEO van Steinhoff. De VEB/European Investors is akkoord gegaan met deze belangrijke stap omdat daarmee de stabilisering van de onderneming verder wordt gesteund, wat in het belang is van zowel de zittende als voormalige Steinhoff aandeelhouders.

VEB/European Investors directeur Paul Koster: “De VEB/European Investors beoogt met deze overeenkomst de belangen van haar institutionele partners, particuliere leden en beleggers in het algemeen te dienen.”

Na de schorsing staat het de VEB/European Investors en Steinhoff vrij om de juridische procedure voort te zetten, dan wel om via onderhandelingen een schikking te bereiken voor gedupeerde aandeelhouders.

Overigens procedeert de VEB/European Investors ook tegen Deloitte als controlerend accountant.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen