VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het beleggingsjaar loopt op zijn laatste benen, voor veel vermogensbeheerders het moment voor een vooruitblik op het komende jaar. Niet dat zij daar in het verleden altijd de spijker mee op de kop sloegen, maar het is altijd een nuttige exercitie om de hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden. Effect las de visies van enkele grote beleggers en vroeg een aantal Nederlandse topbeleggers naar hun tips voor het komende jaar.

De Franse vermogensbeheerder Amundi stelt dat beleggers er in 2019 goed aan doen om licht overwogen te blijven in aandelen. Het is verstandig daarbij de blootstelling aan defensieve sectoren en kwaliteitsaandelen te verhogen, vooral omdat verwacht kan worden dat de winsten in de tweede helft van het jaar terug zullen lopen, met name in de Verenigde Staten.

De wereldeconomie zou zich volgens Amundi in de laatste fase van de cyclus bevinden, wat het risico op een marktcorrectie vergroot. Toch zijn de economische omstandigheden op zichzelf gunstig. De stijgende dollar en renteverhogingen door de Federal Reserve hebben echter vooral in opkomende markten voor moeilijker financiële condities gezorgd.

Opvallend genoeg heeft NN Investment Partners (NN IP) juist een voorkeur voor opkomende markten. Daarnaast gelooft NN dat een aandelenbelegger het komend jaar ook beter af is in Europa dan in de VS. De ‘consolidatie van de wereldwijde groei’ die NN in 2018 constateerde gaf regionale verschillen te zien, waarbij de VS beter presteerden dan Europa en Japan.

NN Investment Partners verwacht dat de economie van de eurozone in het nieuwe jaar zal opveren door de krappere arbeidsmarkten en aantrekkende loongroei. De convergerende groei in ontwikkelde markten creëert mogelijkheden voor opkomende markten, vooral via de handel met Europa. De buitenlandse investeringen en instroom in opkomende markten worden echter beperkt door importheffingen en de normalisatie van het monetaire beleid in de VS.

NN IP deed zelf een onderzoek onder 100 institutionele beleggers, waaruit bleek dat de economische groei, het Amerikaanse handelsbeleid en inflatieontwikkelingen voor hen de belangrijkste aandachtspunten zijn. Iets meer dan de helft van de ondervraagde beleggers ging uit van een vertraging van de wereldwijde economische groei in 2019.

In Effect 12, die aan het eind van deze maand verschijnt, leest u welke aandelen en beleggingsfondsen volgens enkele prominente Nederlandse beleggers voor 2019 in het licht van deze macro-economische omstandigheden de beste kansen bieden.

Effect, het magazine van de VEB, staat iedere maand bol van beleggingsnieuws en analyses. Heeft u nog geen abonnement op Effect? Word lid van de VEB, u ontvangt Effect dan iedere maand gratis.