VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De macro-economische cijfers sinds de zomer van 2018 laten zien dat de groei wereldwijd aan het afnemen is. Dat zet de koersen van uitzenders onder flinke druk. Niet zo gek natuurlijk aangezien dit de bedrijven zijn die als eerste profiteren van een opleving, maar ook als eerste de gevolgen ondervinden van een afkoeling van de economie. Sinds eind augustus zijn de grootste drie uitzenders van de wereld met tientallen procenten gedaald. Manpower zakte bijna 30 procent, Randstad 27 procent en Adecco verloor 20 procent.

Kijkend naar een recent onderzoek van Manpower onder 60.000 werkgevers in 44 landen wereldwijd, zijn er regionaal grote verschillen in de ontwikkeling van de arbeidsmarkt waar te nemen. In Europa is duidelijk een verzwakking gaande hoewel er nog wel in alle landen een groei van het personeelsbestand wordt verwacht, maar de vooruitzichten onder de werkgevers voor het aannemen van nieuw personeel zijn in 15 Europese landen verzwakt. In de Verenigde Staten, Canada en Mexico zijn de vooruitzichten onverminderd positief gebleven. Echter, Azië steekt er met kop en schouders bovenuit waar over de hele regio nog altijd flinke groei in het personeelsbestand wordt verwacht.

Een ander probleem in de sector is de grote mismatch tussen de kennis van werkzoekenden en de kennis die voor vacatures wordt gevraagd. Wereldwijd worstelt 45 procent van de werkgevers met het vinden van het juiste personeel wat door veel werkgevers wordt aangegeven als belangrijkste reden voor het gedaalde vertrouwen om het personeelsbestand uit te breiden. Credit Suisse gaf op drie januari al een adviesverlaging voor Adecco en Randstad vanwege de moeilijkere marktomstandigheden. Al in juli 2017 wees Credit Suisse op de risico’s van verregaande automatisering voor de uitzendbranche.

Het ligt overigens niet in de consensus onder economen dat de wereld in een diepe recessie terecht gaat komen. Bij een groeitempo dat wereldwijd rondom één tot twee procent ligt zouden koersen van uitzenders niet naar de dieptepunten van 2009 hoeven te dalen.

Qua waarderingen lijken de uitzenders niet aan de dure kant met verwachte koers-winstverhoudingen onder de 10. Adecco heeft een dividendrendement van 5,25 procent en Randstad zelfs 6,8 procent waarbij ook nog aangetekend kan worden dat Randstad een minimaal dividend hanteert van 1,62 euro wat al 4 procent is op de huidige koers. Ook qua geografische spreiding van de omzet zijn Adecco en Randstad sterker gepositioneerd dan Manpower waar 66 procent van de omzet uit Europa komt.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen