VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De aftrap van het vergaderseizoen werd deze week gegeven door Randstad. De uitzendorganisatie verwelkomde beleggers na een jaar waarin de omzet terugliep en de eigen margedoelstelling weer niet werd behaald. Toch kan het bedrijf extra dividend uitkeren. De VEB was aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering op het hoofdkantoor in Diemen. Een verslag.

Na het recordjaar 2022 verliep het afgelopen jaar enigszins teleurstellend voor Randstad. Net als bij de presentatie van de jaarcijfers, sprak topman Sander van ’t Noordende over “uitdagende marktomstandigheden”. Hoewel de arbeidsmarkt nog krap is, zijn veel Europese landen toch in een recessie terechtgekomen. Zo presteerde de Duitse tak – waar de industrie het zwaar heeft – vorig jaar moeizaam.

Toch was de vrije kasstroom van Randstad over het hele jaar met 883 miljoen euro hoger dan in 2022 (739 miljoen euro). Samen met de lage schuldratio en een voordeel uit het werkkapitaal, zorgt dit ervoor dat Randstad beleggers extra kan belonen (zie dit artikel voor meer informatie).

Al met al kunnen aandeelhouders een dividend van 3,55 euro per aandeel tegemoetzien over het boekjaar 2023. Op een huidige beurskoers van zo’n 52 euro betekent dat een dividendrendement van bijna 7 procent.

Winst boven omzetgroei
De omzet daalde met 8 procent jaar-op-jaar, maar de marge viel maar beperkt terug: van 4,7 procent in 2022 naar 4,2 procent vorig jaar. Randstad slaagde er zelfs in de winstgevendheid in sommige landen op peil te houden of te verbeteren. Daarentegen heeft de uitzender in vrijwel alle landen marktaandeel verloren.

Randstad heeft ervoor gekozen om niet te gaan stunten met prijzen in markten waar de vraag naar arbeidskrachten terugliep. Die keuze voor marge boven volume is volgens ceo Van ’t Noordende weloverwogen. Het kopen van marktaandeel is een slechte beslissing”, zo liet de topman weten op vragen.

Volgens hem zorgt het verlagen van de eigen prijzen op de lange termijn niet voor meer omzet. Klanten kunnen namelijk zo overstappen op andere aanbieders van (tijdelijk) personeel als prijzen weer worden verhoogd.

Groeiversnelling
Niettemin wil Randstad in de toekomst weer omzetgroei genereren. Tijdens een recente beleggersdag presenteerde het concern een nieuwe strategie die daarvoor moet gaan zorgen. De uitzendorganisatie wil zich graag positioneren als een partij die klanten niet alleen kan voorzien van praktisch geschoold personeel, maar ook een rol kan spelen in het werven van gespecialiseerde krachten als IT’ers, juristen en managers.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering lichtte topman Van ’t Noordende de nieuwe strategie verder toe. Een vlucht van pak hem beet Amsterdam naar Barcelona moet wat hem betreft niet zonder Randstad kunnen. Van het grondpersoneel bij de bagageafhandeling tot de softwareontwikkelaars die het online inchecken mogelijk maken. En natuurlijk de piloten. Overal wil Randstad een vinger in de pap hebben.

De VEB wierp op dat de uitzender zowel bij veel toptalent als werkgevers wellicht nog niet bekendstaat als een uitzendbureau voor hoger opgeleid personeel. Van ’t Noordende erkent dat een campagne nodig zal zijn om het merk Randstad de juiste lading te geven, waarbij de nieuwe strategie met de diverse specialistengroepen centraal zal staan.

De nieuwe strategie moet voor meer omzet zorgen. In het verleden groeide Randstad min of meer mee met het tempo van de algehele economie. Maar het bedrijf denkt dat de nu ingeslagen weg zal zorgen voor een omzetstijging die boven de groei van het bruto nationaal product ligt.

Randstad groeide de laatste jaren op eigen kracht, maar deed ook enkele overnames. Zo werd vorig jaar nog het Spaanse Grupo CTC gekocht. En de ambities op overnamevlak lijken wat te worden opgeschroefd. De komende periode kunnen beleggers “nog meer acquisities verwachten”, zo liet de ceo optekenen.

Ebita-marge structureel niet gehaald
Uiteindelijk moet de nieuwe strategie ook de winstgevendheid weer een impuls geven. Het lukt Randstad al jarenlang niet om op dit gebied de eigen doelstellingen te halen. Het bedrijf zegt te streven naar een ebita-marge (bedrijfsresultaat) van 5 á 6 procent. Vorig jaar kwam deze uit op 4,2 procent. Zelfs tijdens het recordjaar van 2022 bleef dat getal hangen op 4,7 procent.

De financiële topman Jorge Vazquez gaf aan dat “het behoud van de winstmarge bij een omzetdaling al een prestatie op zich was”. Een ebita-marge van minder dan 5 procent in 2023 was volgens hem dan ook geen verrassing.

Toch is de margedoelstelling volgens hem “nog steeds haalbaar”. De nieuwe strategie zou daarvoor moeten zorgen. Ongetwijfeld zal meespelen dat Randstad meent dat het meer kan verdienen aan het wegzetten van beter gekwalificeerde krachten.

De ebita-marge ligt structureel onder de eigen doelstelling

Bron: jaarverslagen Randstad. 

Opgestapte cfo krijgt nog jaarsalaris mee
Verder was er tijdens de vergadering aandacht voor de vorig jaar afgetreden financiële topman Henry Schirmer. In het jaarverslag staat te lezen dat hij nog tot april van dit jaar aanblijft als adviseur. Vervolgens zal hij als “good leaver” nog een vertrekpremie van één jaarsalaris (853 duizend euro) meekrijgen, boven op zijn adviseursvergoeding.

Het is twijfelachtig om een topbestuurder die vrijwillig vertrekt dit soort cadeautjes mee te geven, terwijl daar geen enkele aanleiding voor lijkt te zijn. President-commissaris Wout Dekker moest uiteindelijk bekennen dat het vertrek (in het eerste jaar na Schirmers herbenoeming) niet geheel vrijwillig was, waarmee de vertrekvergoeding kon worden gebillijkt. Bovendien was Schirmers betrokkenheid – volgens Randstad – belangrijk voor een soepele transitie naar zijn opvolger Vazquez.

 

Weer verrassing op belastinggebied

Over 2022 kon Randstad nog profiteren van een belastingmeevaller van 97 miljoen euro. In 2023 moest het bedrijf juist een zeperd van tientallen miljoenen incasseren. In België ontving Randstad een claim van 72 miljoen euro, omdat er door een constructie met Zwitserse dochterondernemingen te weinig belasting zou zijn betaald over in België gegenereerde winsten (zie deze link voor meer informatie). Randstad gaat hier overigens tegen in beroep. Desgevraagd meldde het bedrijf dat steeds meer overheden opportunistisch op zoek gaan naar extra belastinginkomsten.

Beleggers werden hierdoor wederom geconfronteerd met een verrassing op belastinggebied. De VEB vroeg daarom – overigens net als een jaar eerder – aan de controlerend accountant (Deloitte) waarom belastingen niet als één van de kernpunten van de controle (key audit matters) zijn aangemerkt. Hoewel het niet als key audit matter is opgenomen in het jaarverslag, kon de accountant wel antwoorden dat de belastingsituatie van Randstad – waaronder in België – zijn “verhoogde aandacht” heeft.

 

 

 


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap