VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het Amerikaanse Deere & Company is ’s werelds grootste producent van land- en tuinbouwmachines en daarnaast ook actief op de markt van machines voor de bouw, wegenaanleg en bosbouw. Het aandeel biedt kansen, stelt beleggingsanalist Hendrik Oude Nijhuis in Effect 2, die volgende week verschijnt.

Het merk John Deere van het Amerikaanse bedrijf Deere & Company (NYSE tickersymbool DE, is vooral bekend van de landbouwmachines ten behoeve van het ploegen, bemesten, zaaien en oogsten van uiteenlopende gewassen.

De wereldbevolking bereikte een paar jaar geleden het aantal van 7 miljard en de verwachting is dat omstreeks 2050 de 9 miljard bereikt wordt. In combinatie met welvaartsgroei – met name in China en India – heeft dit tot gevolg dat de voedselproductie zal moeten verdubbelen. Dat terwijl de hoeveelheid landbouwgrond niet of nauwelijks toeneemt en natuurlijke hulpbronnen – met name water – steeds meer een beperkende factor vormen. John Deere is bij uitstek gepositioneerd om te profiteren van de trend naar steeds veeleisender landbouw.

De marktpositie is goed: het bedrijf heeft een goede reputatie, een sterke merknaam en loyale klanten. De slogan ‘Nothing runs like a John Deere’ is onder Amerikaanse en Canadese boeren alom bekend.

Maar bovenal vormt het dealernetwerk van John Deere een belangrijk aspect van de competitieve positie. Boeren bouwen vaak een langdurige samenwerkingsrelatie op met de lokale dealer die boeren bijstaat met service, onderhoud en onderdelen. Het gegeven dat service en onderdelen vrijwel direct beschikbaar zijn is cruciaal omdat er soms simpelweg geen tijd is om te wachten, bijvoorbeeld wanneer er gezaaid of geoogst moet worden.

Het dealernetwerk - circa 1.500 dealers in de Verenigde Staten en zo’n 3.700 wereldwijd - wordt bovendien alsmaar belangrijker omdat de machines van John Deere alsmaar ‘slimmer’ worden. Het belang van ondersteuning en service neemt hierdoor toe.

Vooralsnog zijn Noord-Amerika en Canada goed voor iets meer dan de helft van de omzet maar vooral internationaal groeit het bedrijf relatief snel. John Deere profiteert hierbij onder meer van de trend van toenemende urbanisatie. Nu woont zo’n 55 procent van de wereldbevolking in stedelijk gebied, dat is naar verwachting in 2050 opgelopen tot 70 procent. Dit brengt een grote vraag naar huizen- en wegenbouw en andere infrastructurele werken met zich mee waarvan John Deere kan profiteren.

Dit is een deel van de analyse van Hendrik Oude Nijhuis over het Amerikaanse Deere & Co. Het volledige artikel verschijnt volgende week in Effect. Effect, het magazine van de VEB, staat iedere maand bol van beleggingsnieuws en analyses. Heeft u nog geen abonnement op Effect? Word lid van de VEB, u ontvangt Effect dan iedere maand gratis.