VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onder bestuursvoorzitter Dirk Anbeek zette Wereldhave een grote stap met Frans winkelvastgoed. Kort voor zijn vertrek is dat nog steeds een soort molensteen om de nek van het vastgoedfonds. De prestaties van branchegenoot Eurocommercial Properties laten zien dat dit niet zo hoeft te blijven.

Wereldhave meldde over 2018 een totaal beleggingsresultaat van 55 miljoen euro negatief. Dit cijfer zegt op zichzelf niet zoveel, omdat het sterk afhankelijk is van de (negatieve) herwaardering van het vastgoed. De operationele resultaten waren echter ook niet al te best.

Vooral in Frankrijk gaat het moeizaam. Deze markt is goed voor ruim een kwart van de portefeuille en de huurinkomsten namen daar vorig jaar met 3,5 procent af. Dit trok de groei van de huurinkomsten van heel Wereldhave naar slechts een half procent.

Dit werkte door in het directe resultaat, de winst uit de verhuur van vastgoed, die met 2,3 procent zakte tot 146,7 miljoen euro. Dat leidde weer tot een dividendverlaging met bijna een vijfde en dat is iets dat aandeelhouders natuurlijk flink pijn doet. De misère in Frankrijk was deels het gevolg van een hete zomer en de protesten van de ‘gele hesjes’.

Eurocommercial Properties, ook een grote investeerder in Frans winkelvastgoed, deed het in dezelfde markt aanzienlijk beter.

De huurders van Eurocommercial, vooral kledingwinkels, hadden ook last van de hete zomer en de protesten. Desondanks noteerde dit fonds in het op 30 november afgesloten gebroken boekjaar een huurgroei van 0,2 procent in Frankrijk. Eurocommercial zelf wees in zijn cijferrapportage op de lage leegstand en de relatief lage huisvestingskosten die het zijn huurders biedt.

Op beide vlakken doet Eurocommercial het inderdaad beter dan Wereldhave. Eurocommercial heeft minder dan 2 procent leegstand, tegen 6 procent voor Wereldhave. De verhouding tussen de totale huisvestingskosten en de winkelomzet ligt bij Eurocommercial ook flink lager (9 tegen 13,4 procent).

Grote verschillen in 2018

Wereldhave 

Eurocommercial Properties

Huurgroei (like-for-like)

-3,5%

0,2%

Bezettingsgraad

94,0%

98,0%

Huisvestingskosten/winkelomzet

13,4%

9,0%De Franse winkelcentra die Wereldhave heeft gekocht onder nu afzwaaiend topman Anbeek zijn wel de molensteen om de nek van het bedrijf genoemd. Er is echter wel sprake van voorzichtige verbetering. Wereldhave heeft de bezettingsgraad de afgelopen jaren geleidelijk kunnen verhogen en de krimp van de huurinkomsten was vorig jaar kleiner dan het jaar daarvoor.

De trend lijkt dus de goede kant op, al is er nog wel een lange weg te gaan. Branchegenoot Eurocommercial laat zien hoeveel ruimte voor verbetering er nog is. Het is aan de opvolger van Anbeek om die te realiseren.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen