VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het metaal Lithium wordt gebruikt in batterijen en wordt door het groeiende aantal elektrische auto’s en de groeiende behoefte aan energieopslag als grondstof steeds belangrijker. De lithiumprijs piekte begin 2018 maar nadien ging het bergaf met de prijs, door een tijdelijke afname van de vraag in combinatie met een forse toename van het aanbod. Het zal volatiel blijven, is de verwachting die grondstoffenexpert Koen Lauwers in Effect 3 geeft.

De specifieke chemische samenstelling van lithium maakt de grondstof erg geschikt om als energiebron te dienen. Lithium bestaat in verschillende vormen naargelang de fase in het productieproces en de aard van de toepassingen. Lithiumcarbonaat is veruit de meest voorkomende variant en wordt gebruikt bij de productie van aluminium, glas en keramiek maar ook als geneesmiddel. Het is eveneens de basisgrondstof voor lithiumhydroxide dat als elektrolyt in batterijen voor elektrische en hybride voertuigen dient en ook als hoogwaardig smeermiddel wordt toegepast. Butyl-lithium is een grondstof voor de  productie van synthetisch rubber en bepaalde chemicaliën voor de landbouwindustrie. Het metaal wordt ook gebruikt in legeringen die onder meer in de lucht- en ruimtevaartsector worden ingezet.

Lithiumcarbonaat is niet schaars maar er zijn slechts weinig plaatsen waar het op een economisch rendabele manier kan worden ontgonnen. De lithiumproductie concentreert zich in de zogenaamde lithium-triangel (Argentinië, Bolivië en Chili), de Verenigde Staten, Australië en China. Het overgrote deel van de mondiale lithiumreserves  bevindt zich in zout water (pekel). Lithium wordt uit pekel gewonnen door dit zout water in grote bassins te pompen en te laten verdampen tot de zoutoplossing en lithium volledig van elkaar gescheiden zijn. Een andere productiemethode waarbij lithium uit erts wordt gewonnen, is een stuk duurder. Australië is de grootste producent van lithium uit gesteentes. China herbergt de meeste fabrikanten van batterijen voor hybride en elektrische voertuigen. Daar bevinden zich ook de meeste verwerkingsinstallaties die lithium omzetten naar de vorm die in batterijen worden gebruikt. Zuid-Korea profileert zich de voorbije jaren eveneens steeds meer als een belangrijke batterijenproducent.

De verschillende verschijningsvormen van lithium maken dat er ook verschillende prijzen zijn. Hoe puurder, hoe hoger de prijs. Lithiumhydroxide en butyl-lithium zijn duurder dan lithiumcarbonaat. De sterke prijsstijgingen van de voorbije jaren trokken met name in China ook producenten aan met een hogere kostenstructuur. Als gevolg van de prijsdalingen waren verschillende nieuwkomers door liquiditeitsproblemen genoodzaakt een deel van hun voorraden te verkopen. Ook dit jaar zal de Chinese export van lithiumhydroxide verder toenemen. JP Morgan mikt voor 2018 op een aanbodoverschot van 29000 ton. Aan de vraagzijde verloopt de doorbraak van elektrische voertuigen trager dan verwacht, waardoor de wereldwijde lithiummarkt uit balans is.

Het volledige artikel van Koen Lauwers, met daarin de belangrijkste bedrijven die zich bezighouden met de winning van Lithium, is te lezen in Effect 3, die volgende week verschijnt.

Effect, het magazine van de VEB, staat iedere maand bol van beleggingsnieuws en analyses. Heeft u nog geen abonnement op Effect? Word lid van de VEB, dan ontvangt u Effect iedere maand gratis.