VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggersvereniging VEB/European Investors en winkelgigant Steinhoff International Holdings N.V. (“Steinhoff”) zijn overeengekomen de schorsing van de in Nederland tussen hen lopende collectieve actie te verlengen met een aanvullende zes weken tot 15 mei 2019. Na de schorsing staat het de VEB/European Investors en Steinhoff vrij om de juridische procedure voort te zetten, dan wel om via onderhandelingen een schikking te bereiken voor gedupeerde aandeelhouders.

De VEB/European Investors heeft als collectieve belangenbehartiger Steinhoff voor de Nederlandse rechter gedaagd voor volgens VEB onjuiste en misleidende jaarrekeningen, prospectussen en persberichten.

Steinhoff krijgt dankzij de verlenging van de schorsing meer tijd om het herstructureren van haar onderneming voort te zetten, verdere voortgang te maken met het interne onderzoek en het afronden van haar financiële verslaggeving over 2017 en 2018.

De VEB/European Investors is akkoord gegaan met de verlenging omdat daarmee de stabilisering van de onderneming verder wordt gesteund, wat in het belang is van zowel de huidige als voormalige Steinhoff aandeelhouders.