VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het Limburgse fijnchemiebedrijf DSM kende een goed 2018 en ook een voortvarende start van 2019. De ontwikkeling van bulkchemie naar een fijnchemiebedrijf met twee divisies, Nutrition en Materials, is succesvol geweest. De koers staat op recordhoogte en een dag voor de algemene vergadering van aandeelhouders (ava) kwam DSM met een positieve winstwaarschuwing.

Bij de divisie Nutrition werd het ambitieniveau voor de winstmarge (ebitda) van meer dan 20 procent voor 2021 het afgelopen kwartaal al gehaald. Topman Feike Sijbesma stelde in reactie op vragen van de VEB voorzichtig te willen zijn om deze ebitda-marge nog verder te verhogen. “Als je in al te idioot hoge winstpercentages per kilogram of omzet gaat komen, maak je natuurlijk ook wat los in markten, wat je niet perse los wil maken’’ aldus Sijbesma. Daarmee lijkt DSM te willen voorkomen dat concurrenten zich nadrukkelijker gaan mengen in de markten waar Nutrition actief is.

Tegelijkertijd blijft het onzeker bij de divisie Materials. De organische omzetdaling in het eerste kwartaal van 2019 bedroeg 5 procent, gedreven door 6 procent lagere volumes. DSM heeft bij dit onderdeel last van conjunctuurontwikkelingen in met name Azië. Belangrijke eindmarkten zoals de auto-industrie, bouw en elektronica ontwikkelden zich ongunstig in het eerste kwartaal. DSM heeft de ambitie om de omzet bij Materials te laten toenemen met 5 procent per jaar. Door de daling begin dit jaar zal die doelstelling een stuk uitdagender worden.

Sijbesma zei deze doelstelling voor materials afgelopen juni te hebben neergelegd ‘’in een andere marktsituatie dan vandaag de dag”. De topman gaf aan dat de markten het afgelopen jaar ‘’totaal’’ anders zijn geworden. Daarbij merkte hij op dat DSM echter “niet een bedrijf is dat meteen haar doelstellingen over een lange periode gaat aanpassen. We houden vast aan onze doelstellingen”.

Splitsing, Synergiën
Bij DSM speelt al enige tijd een discussie over het eventuele afsplitsen van de Materials divisie. De overlap en synergievoordelen tussen beide divisies lijken beperkt. Voorafgaand aan de strategie-update in juni 2018 gonsde het in de markt van de geruchten. Het afstoten van alle Materials activiteiten was ook deels de reden voor het hedgefund Third Point om in 2014 een belang te nemen in DSM. In juni 2018 werd tot teleurstelling van analisten duidelijk dat DSM voorlopig geen afscheid neemt van het onderdeel Materials.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering herhaalde Sijbesma dat DSM geen afscheid zal nemen van de divisie Materials. Volgens hem is er voldoende synergie tussen beide poten, in ieder geval op gebied van technologie. DSM kan volgens hem nog steeds waarde toevoegen aan Materials en blijft dat dus ook doen. Hoewel de nadruk meer en meer komt te liggen bij Nutrition, worden ook bij Materials overnames niet uitgesloten.

Inkoop van aandelen
In de strategie update van juni 2018 was de besteding van geldmiddelen (“cash allocation policy”) een van de onderwerpen op tafel. DSM informeerde haar aandeelhouders over haar prioriteiten, te weten in beginsel eerst organische investeringen, vervolgens het uitbetalen van dividend en dan het doen van overnames, voornamelijk in Nutrition. Als vierde en laatste optie werd genoemd het teruggeven van geld aan de aandeelhouders (lees: de inkoop van eigen aandelen).

Begin 2019 verraste DSM de markt met de aankondiging van een inkoopprogramma van 1 miljard euro. Wat moesten beleggers denken van deze keuze die onderaan het prioriteitenlijstje staat? Ziet DSM geen mogelijkheden voor grotere overnames? Volgens Sijbesma en financieel directeur Geraldine Matchett moest deze keuze niet als zwakte worden gezien, maar juist als sterkte. “DSM heeft vertrouwen in de toekomst en de goede balans maakt de inkoop van eigen aandelen mogelijk.”  

Korte termijnbeleid
DSM laat zich voorstaan op duurzaamheid. Tegelijkertijd stelde DSM voor wijzigingen aan te brengen in de periode dat bestuurders de DSM-aandelen dienen vast te houden. De zogeheten holding period wordt verkort. Hierdoor hoeven bestuurders na de 3-jaarsperiode waarin de aandelen verdiend worden (de ‘vesting’-periode) de aandelen nog maar 2 in plaats van 5 jaar vast te houden.

Topman Sijbesma liet desgevraagd weten zelf nog nooit een aandeel te hebben verkocht en dat ook in de toekomst niet te overwegen: ‘’Ik kan ook zeggen, zolang ik hier ceo ben zal ik ook geen één aandeel ooit verkopen”.

Commissariaat in 30 dagen
Bij de aanpassingen van de vergoeding van de commissarissen was er enige commotie. Zo gaat bijvoorbeeld de vergoeding van Rob Routs, voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) fors omhoog, van 85 naar 105 duizend euro per jaar. Dit was tegen het zere been van enkele aandeelhouders. RvC-lid Pauline van der Meer Mohr wees in haar verdediging op het groter tijdsbeslag dat het commissariaat zou vergen. Van der Meer Mohr heeft een aantal drukke commissariaten. Zo is ze toezichthouder bij de in het Verenigd Koninkrijk genoteerde bank HSBC en accountantsfirma EY, maar ook bij de Nederlandse beursvennootschappen Mylan en ASML. Ook is zij sinds kort voorzitter van de Corporate Governance Commissie.

De verzameling nevenfuncties valt net binnen de grenzen van hetgeen door de Corporate Governance Code als aanvaardbaar wordt beschouwd. In reactie op de VEB gaf Van der Meer Mohr aan ‘’die vraag stelt de AFM mij ook de hele tijd en de Bank of Engeland ook, daarom houd ik ook een huishoudboekje bij waarin in mijn dagen keurig verantwoord en ik kan u vertellen dat DSM mij 30 dagen per jaar kost’’.

Van der Meer Mohr zag dan ook geen problemen met het aanvaarden van de herbenoeming als commissaris bij DSM, ondanks het groter tijdsbeslag.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen