VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

William Connelly had zich zijn eerste aandeelhoudersvergadering (ava) als president-commissaris van Aegon anders voorgesteld. Toch had hij het onheil ook ten dele over zichzelf afgeroepen. Zijn lovend betoog in het jaarverslag over de prestaties van Aegon in 2018 stond namelijk in schril contrast met de werkelijkheid.

Aegon meldde trots dat het bedrijf twee van de drie financiële targets had gehaald. Een vierde target – omzetgroei – was verwijderd van de scorecard. Beleggers waren beduidend minder enthousiast, getuige de 23 procent daling van het aandeel in 2018. Begrijpelijk, gezien de dalingen van 3 procent van de onderliggende winst, 68 procent van nettowinst, 3 procent van gross deposits en 9 procent van new life sales.

Ook op andere terreinen scoorde Aegon zwak. Terwijl de verzekeraar in eerdere jaren met veel moeite haar relatieve klantloyaliteit had weten te verbeteren van dramatisch naar belabberd, viel deze in 2018 weer terug. Bij maar liefst 56 procent van de klanten scoorde Aegon in het onderste kwartiel en bij slechts 1 procent in het bovenste. Werknemerstevredenheid bleef daarentegen stabiel, echter op een laag niveau. Veel medewerkers durven Aegon niet aan te bevelen als financieel dienstverlener.

De VEB riep Connelly op om geen grote overnames – denk aan Vivat – te overwegen zolang Aegon operationeel haar zaken niet op orde heeft. Wellicht zou de verzekeraar een radicalere koers moeten volgen, waarbij (nog) meer activiteiten worden uitbesteed. Connelly wenste niet te reageren op speculaties, maar gaf aan dat Aegon winstgevend zal groeien, organisch en via acquisities, wat uiteindelijk in de aandelenkoers zal worden gereflecteerd.

Zover is het nog niet. Des te opmerkelijker dat bestuursvoorzitter Alexander Wynaendts wederom het overgrote deel van zijn maximale bonus kreeg toegewezen. Al jaren is het beloningsbeleid ontkoppeld van daadwerkelijke resultaten. En al jaren verdedigt commissaris Ben Noteboom – voorzitter van de remuneratiecommissie – het beleid door zich te verschuilen achter wettelijke regels die eisen dat minimaal de helft van de prestatiecriteria niet-financieel zijn en die verbieden dat bonussen bij verzekeraars zijn gekoppeld aan aandeelhoudersrendementen. De VEB stelde dat de prestaties van Aegon – financieel of anderszins – een bonus van nul euro rechtvaardigen. Er is geen wet die verplicht tot een variabele beloning.

De VEB vroeg zich nog veel meer af, onder meer of het niet tijd was voor een nieuwe bestuursvoorzitter. Het volledige artikel over de aandeelhoudersvergadering bij Aegon leest u in Effect 6, die volgende week verschijnt. Daarin wordt uitgebreid verslag gedaan van de tweede helft van het vergaderseizoen.

Effect, het magazine van de VEB, staat bol van beleggingsnieuws en analyses. Heeft u nog geen abonnement op Effect? Word voor slechts 75 euro per jaar lid van de VEB, dan ontvangt u Effect iedere maand.

 

 Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen