VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Maximo Ibarra stapt al na ruim een jaar op als topman bij KPN. De VEB is benieuwd naar de financiële afwikkeling van dit korte dienstverband.

De in Colombia geboren Italiaanse topman heeft een opzegtermijn van drie maanden en zal het bedrijf daarom pas eind september verlaten. Als reden worden ‘familieomstandigheden’ opgevoerd. De grote storing bij het bedrijf, waardoor op maandag onder meer alarmnummer 112 langdurig niet functioneerde, zou geen rol hebben gespeeld.

Ibarra gaat terug naar Italië waar hij een andere bestuursfunctie heeft geaccepteerd. In de Italiaanse pers gaat het gerucht dat Ibarra in de race zou zijn voor de functie van hoogste baas bij satelliettelevisiebedrijf Sky Italia.

KPN laat bij monde van Duco Sickinghe, voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC), weten het vertrek te betreuren en te zoeken naar een geschikte vervanger. Er zou geen onenigheid zijn over de strategie van het bedrijf.

Na 8 jaar topman Eelco Blok was Ibarra de eerste grote ‘aanwinst’ van president-commissaris Duco Sickinghe (aangetreden april 2015). Er ging een intensief zoekproces aan vooraf en de RvC koos bewust voor iemand van buiten de organisatie. Na zo’n korte periode de nieuw aangeworven man alweer zien vertrekken, is een klein drama.

Behalve Ibarra bestaat de Raad van Bestuur (RvB) van KPN uit Joost Farwerck (COO) en Jan Kees de Jager (CFO). Grote vraag is nu of de RvC in haar zoektocht wederom de voorkeur heeft voor een buitenstaander (en/of buitenlander), of dat men nu toch voor een interne kandidaat opteert. In dit laatste geval maakt Farwerck een kans. Hij is sinds 1994 in dienst bij KPN.

De VEB is benieuwd naar de financiële afwikkeling van dit korte dienstverband. Ibarra had bij KPN een uitzonderlijk beloningspakket.

Ibarra zal volgens berekeningen van de VEB in zijn anderhalf jaar bij KPN een totale beloning ontvangen van minimaal 2,2 miljoen euro. Dit is opgebouwd uit het salaris van 935.000 euro per jaar (17 maanden dienstverband geeft dan in totaal 1.325.000 euro) en een korte termijn bonus van 704.000 euro die hij dit jaar kreeg voor zijn presteren in 2018. Ook kreeg Ibarra 195 duizend euro aan adviesvergoedingen voor de zes maanden voordat hij aantrad.

Die adviesvergoeding kreeg Ibarra voor de periode dat hij langs de zijlijn stond in aanloop naar zijn officiële benoeming op 18 april 2018. ‘Om de overgang soepel te laten verlopen’, zo motiveerde KPN deze regeling.

De VEB heeft destijds op de aandeelhoudersvergadering tegen dit bijzondere arrangement gestemd. KPN moest goedkeuring van aandeelhouders vragen omdat de arbeidsovereenkomst met Ibarra een belangrijke afwijking betrof van het geldende beloningsbeleid.

Daarnaast was sprake van een voorwaardelijk pakket aandelen van 200 duizend euro en eenzelfde bedrag in contanten. Die beide onderdelen zouden definitief vrijvallen na het verstrijken van de retentieperiode van drie jaar. Als gevolg van het vertrek van Ibarra zullen deze beide onderdelen niet definitief worden toegekend.

KPN zegt in het persbericht niets over een eventuele ontslagvergoeding, maar volgens haar eigen beleid kan daar geen sprake van zijn. Daar kan alleen sprake van zijn bij ontslag of door een change of control bij KPN.

De VEB is er niet gerust op, want KPN heeft wel een verleden met het toekennen van ruimhartige vertrekregelingen. CEO Eelco Blok kreeg een jaarsalaris mee en voormalig COO Frank van der Post zelfs twee jaarsalarissen toen hij in september na slechts drie jaar vertrok.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen