VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Met een aandeleninkoop wil Kendrion uitstralen dat het vertrouwen heeft in de toekomst. Hierdoor zal de schuldpositie echter wel verslechteren. Daarmee wordt het belang voor Kendrion dat de markten zich herstellen groter.

Kendrion zat al enige tijd in zwaar weer door de stagnerende wereldwijde automobielmarkt, goed voor 63 procent van de omzet van de leverancier van elektromagnetische componenten. Vorig jaar nam de omzet van de hele onderneming daardoor al 3 procent af. De situatie verbeterde in 2019 niet en er kwam een verzwakking van de industriële markten van Kendrion bovenop.

Het bedrijf is in zekere zin een slachtoffer van de handelsspanningen tussen vooral de VS en China. Wat betreft de automobielsector is het namelijk vooral China waar de pijn zit. In de industriële tak is het de Duitse machinebouw die niet goed draait. Door dit alles is de omzet over het eerste halfjaar 9 procent lager en de nettowinst maar liefst een kwart kleiner.

Hogere schuldratio
De vrije kasstroom van Kendrion was over de eerste jaarhelft 3,7 miljoen euro negatief. Omdat Kendrion ondertussen wel ruim 10 miljoen euro kwijt was aan het dividend, liep de nettoschuld wat op: van ruim 80 naar 96 miljoen euro.

Kendrion kondigde aan dat aandeelhouders het komende halfjaar een extra tegemoetkoming krijgen in de vorm van een nieuw aandeleninkoopprogramma. “Ondanks de moeilijke marktomstandigheden en economische onzekerheid op de korte termijn hebben we vertrouwen in de toekomst. Vandaag kondigen we aan dat we van plan zijn voor maximaal 10 miljoen euro aandelen in te kopen”, aldus bestuursvoorzitter Joep van Beurden.

Dit kan betekenen dat de nettoschuld het komende halfjaar gaat oplopen. Omdat de operationele winst (ebitda) flink gedaald is, loopt ook de schuldratio op. Deze schuldratio is onderdeel van de afspraken met de banken en mag in principe niet boven de 3 uitkomen. De afgelopen jaren kwam deze niet boven de 1,5.

Dat verandert nu. Over de laatste twaalf maanden bedroeg het operationeel resultaat 48,8 miljoen euro. Uitgaande van ruim 96 miljoen euro nettoschuld zit de schuldratio al tegen de 2 aan. Ook ten opzichte van de stand halverwege eerdere jaren, is de schuldratio nu aan de hoge kant. We moeten terug naar 2015 om een vergelijkbaar niveau te vinden (zie tabel).

De schuldratio van Kendrion (ultimo halfjaar)

2019

2018

2017

2016

2015

2,0

1,3

1

1,5

2,0

Bron: halfjaarrapprten Kendrion, Bloomberg

Betere prestaties nodig
De bovengrens is nog wel een stuk verwijderd, maar bij een verdere verslechtering van de resultaten kan de financiële ruimte, bijvoorbeeld voor het op peil houden van dividend of investeringen, opeens snel kleiner worden.

Een verbetering van de marktomstandigheden kan dus eigenlijk niet heel lang op zich laten wachten. Kendrion moet in de tweede jaarhelft normaal gesproken wel een hogere winstgevendheid en een betere kasstroom kunnen halen.

Van Beurden herhaalde de doelstellingen voor 2023. Dat jaar moet de winstmarge (ebitdamarge) minstens 15 procent zijn en het rendement op het geïnvesteerd kapitaal minstens 20 procent.

Om de doelen te halen is omzetgroei nodig op een stevig groeitempo, constateerden we al eerder. De topman lijkt er halverwege 2019 dus nog in te geloven dat het herstel spoedig zal komen en Kendrion daar flink van zal profiteren.