VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

PERSBERICHT - Beleggersvereniging VEB heeft ook een minnelijke regeling getroffen met voormalige bestuurders en commissarissen van InnoConcepts. In totaal is maximaal ruim 3 miljoen euro beschikbaar als vergoeding voor koersschade voor daarvoor kwalificerende InnoConcepts-beleggers.

De schikking geldt alleen voor VEB-leden die vóór 30 september 2017 lid zijn geworden van de VEB, zich voor die datum tevens als zodanig hebben aangemeld voor deelname aan de Innoconcepts-actie van de VEB en die nog lid zijn van de VEB op het moment van uitkering onder deze minnelijke regeling.

Ook geldt de schikking voor professionele beleggers die vóór 8 september 2016 als zodanig partner zijn geworden van de VEB en die zich vóór die datum op geldige wijze en uitdrukkelijk als professionele belegger bij de VEB hebben aangemeld voor deelname aan de actie van de VEB inzake InnoConcepts.

Voor de overige voorwaarden verwijzen wij naar de Q&A op de website van de VEB.

Alleen beleggers die voldoen aan alle voorwaarden ontvangen een vergoeding. Deze beleggers zullen hierover later apart worden bericht.

Beleggers die niet voldoen aan de hiervoor beschreven voorwaarden, kunnen geen aanspraak maken op compensatie onder de bereikte regeling. De door de VEB tegen de voormalige bestuurders en commissarissen bij de rechtbank Amsterdam aanhangig gemaakte procedure is definitief geëindigd.

Samen met de vorige twee InnoConcepts-schikkingen zullen kwalificerende deelnemers naar verwachting meer dan de helft van de geleden koersschade over de relevante periode vergoed krijgen. Het exacte bedrag dat een kwalificerend belegger onder de getroffen schikking zal ontvangen, is nu nog niet te berekenen.

De getroffen schikking impliceert geen erkenning van schuld of aansprakelijkheid aan de zijde van de voormalige bestuurders en commissarissen.

Na de eerdere schikkingen met Deloitte en ING sluit de VEB met deze schikking de InnoConcepts-actie.