VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Vorige week vrijdag presenteerde staatssecretaris Menno Snel zijn plannen om belastingplichtigen die veel spaargeld hebben tegemoet te komen. Het kabinet wil iets doen aan de vermogensrendementsheffing die spaarders en ook beleggers in Nederland al jaren als oneerlijk en te hoog ervaren. Hieronder een vijftal vragen over de voornemens, waarover volgende week (na Prinsjesdag) ongetwijfeld meer te zeggen zal zijn.

Er was al in het regeerakkoord opgenomen dat er in deze kabinetsperiode een stelsel van vermogensrendementsheffing op basis van een mogelijke marktrendement zou worden uitgewerkt. Het voorstel is  hier klik  hier  voor de korte beschrijving . Het nieuwe belastingstelsel zou op 1 januari 2022 moeten ingaan.

1.Wat is het idee?
Het klinkt aantrekkelijk in het kort van de staatssecretaris: tot 440.000 euro belastingvrij sparen, en voor stellen zelfs het dubbele: 880.000 euro. Maar liefst 1,35 miljoen mensen zouden geen belasting over hun spaargeld hoeven te betalen, stelt Snel. De vrijstelling is nu slechts netto 30.000 euro per persoon.

Maar het is niet het hele verhaal. Er komt een scheiding tussen spaargeld en de rest van het vermogen. De heffing over (de rente op) spaargeld gaat zoveel mogelijk aansluiten bij de verdiende spaarrente en die is momenteel zeer laag. Op het andere deel van het vermogen, de beleggingen, worden hogere heffingen berekend dan in het huidige stelsel.

Als die rente weer begint, en dat zal ooit gebeuren, zal ook de belastingheffing op spaargeld weer toenemen.

2.Wordt het tarief aangepast?
Ja, maar dat gaat omhoog. Over de (fictief) ontvangen rente wordt 33 procent belasting geheven, waarmee het tarief 10 procent wordt verhoogd ten aanzien van de huidige 30 procent die over de (fictieve) 4 procent in rekening wordt gebracht. De eerste 400 euro zijn belastingvrij. Hier komt hoe het bedrag van 440.000 euro tot stand komt: er wordt actueel uitgegaan van een rente van 0,09 procent en bij die rente krijg je 396 euro per jaar over dat immense bedrag. Bij een rente van 4 procent (weet je nog, ooit was dit een vrij normaal rentetarief op spaargeld) zit een spaarder bij 10.000 euro op een jaarrente van 400 euro.

3.Veel mensen zouden er dus ondanks het hogere tarief op vooruitgaan. Maar wordt de belasting eigenlijk wel verlaagd?
Nee dus, want de staatssecretaris wordt gebruikt in het kort dat de operatie 'budgettair neutraal' is. De totale belastingopbrengst voor de Schatkist blijft dus gelijk. Er wordt vooral geschoven tussen gokkers, waardoor spaarders minder gaan betalen en beleggers (veel) meer.

Mensen die vanwege de lage rente op spaarrekeningen het geld dat zij overhouden liever in aandelen met een goed dividendrendement steken gaan er zelfs fors op achteruit. Voor die groep, waaronder ook zzp-ers die buiten de fiscale regelingen een extra potje voor de oude dag willen opbouwen door te beleggen, wordt de belastingdruk mogelijk fors hoger.

Beleggers in aandelen en obligaties gaan het nieuwe tarief van 33 procent betalen over een nieuw fictief rendement van 5,33 procent. Er geldt een vrijgesteld bedrag van 400 euro, dat wel.

4.Wat verandert er aan de behandeling van schulden?
Veel. Wie heeft heeft uitstaan ​​wordt in de plannen veroorzaakt zwaarder belast. Staat wil de staatssecretaris de 'huisjesmelkers' aanpakken en beleggen met een hefboom tegengaan, maar ook wie een hypotheek heeft afgesloten voor een eigen vakantiewoning van de studentenflat van zoon van dochter kan die lening straks niet meer salderen met de waarde van het bezit.

5.Wordt het belastingstelsel nu vergeleken?
Het is een van de bekendste reclameslogans geworden: leuker kunnen we het niet maken, wel mogelijk. Het Nederlandse belastingstelsel is gebaat bij meer eenvoud, en de staatssecretaris rept in het kort ook van de ambitie van het kabinet om te komen tot een vereenvoudiging en beter uitvoerbaar stelsel.

Het is echter zeer de vraag van het er met de plannen zoals ze er nu liggen inderdaad geassocieerd op gaat worden. Met de mogelijkheid van peildatumarbitrage, de verschillen in behandeling van de diverse beleggingsvormen en het apart in aanmerking nemen van schulden lijkt het er in ieder geval niet vermeld op te worden. En leuker waarschijnlijk ook niet.

In feite 10 meer over de gevolgen van de kabinetsplannen voor de vermogensrendementsheffing.

Effect, het magazine van de VEB, staat bol van beleggingsnieuws en analyses. Heeft u nog geen abonnement op Effect? Woord voor slechts 75 euro per jaar lid van de VEB, dan ontvangt u Effect elke maand. 

Deel uw mening via onze poll klik  hier  voor de poll