VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Smallcap DGB gaat komend jaar ruim 2 miljoen aandelen inkopen van grootaandeelhouder MountainShield. Elke rationale voor de inkoop lijkt te ontbreken en hoe DGB de terugkoop gaat financieren is een groot raadsel.

Hartje zomer was DGB-voorman Mark Logtenberg lovend over de groeikansen van het kleine agrarische bedrijf dat onder meer software maakt voor de veeteelt.

Tijdens de aandeelhoudersvergadering op 28 juni van dit jaar werd de zogenaamde "buy-and-build"  strategie uitgebreid uit de doeken gedaan. Een overnameteam zou klaarstaan om jaarlijks vier tot vijf overnames te doen van 2,5 miljoen euro per stuk.

Enkele maanden later kwam het bericht naar buiten dat DGB een koopovereenkomst had getekend met grootaandeelhouder MountainShield waarin was vastgelegd dat DGB binnen één jaar de aandelen van dat beleggingsfonds gaat inkopen.

MountainShield is bekend van Selwyn Duijvestijn die net als Geert Schaaij regelmatig bij Harry Mens in Businessclass opduikt. Het fonds kampt met teleurstellende rendementen en participanten die hun geld weghalen.

Volgens het DGB-bestuur geschiedt de inkoop omdat: “de investering in eigen aandelen vanwege de huidige organische groei op dit moment een goede mogelijkheid biedt om rendement te genereren voor haar aandeelhouders.

Geen geld
De inkoop staat haaks op de eerder verkondigde internationale groeistrategie; immers je kan een euro maar één keer uitgeven. En veel euro’s heeft DGB niet. Eind juni zat er wel geteld 200.000 euro in de kas.

Op een vraag van de VEB op de bijzondere aandeelhoudersvergadering van 22 oktober jl. over de reden voor de negatieve kasstroom over de eerste 6 maanden van dit jaar was het antwoord van DGB-bestuurder Van Riele: “Ik heb dit niet voorbereid en kan daarom geen antwoord geven”.

Op deze aandeelhoudersvergadering stond de inkoop van eigen aandelen en de benoeming van de accountant geagendeerd.

Het bestuur heeft geen concreet plan voor de financiering van de aandeleninkoop. Gedurende de periode dat de aandelen worden ingekocht (1 jaar), wordt steeds de afweging gemaakt tussen financiering van de inkoop uit eigen middelen of externe financiering.

Ondanks de rammelende rationale stemde aandeelhouders op 22 oktober in met de transactie.

Heel vreemd is dat niet. CEO Logtenberg (65 procent) en het MountainShield-fonds (20 procent) bezitten het leeuwendeel van de aandelen.

Na voltooiing van de inkoop van alle aandelen van MountainShield zal het belang van Logtenberg in DGB toenemen naar 80 procent.

Marsroute
Na de inkoop blijven de aandelen gewoon op de plank liggen. Ze worden niet ingetrokken door de vennootschap. De ingekochte aandelen zouden wellicht kunnen worden aangewend ter financiering van acquisities, aldus het bestuur.

Binnen afzienbare tijd wil Logtenberg voor zijn – op dit moment niet aan de beurs verhandelbare – aandelen zelfs een notering aanvragen op Euronext.

EY benoemd als accountant, maar afwezig
Accountant EY heeft DGB als cliënt geaccepteerd voor de komende drie jaar. Veel kleine beursvennootschappen kunnen geen accountant vinden om hun boeken te laten controleren. De accountant zelf was niet aanwezig op de aandeelhoudersvergadering. CEO Logtenberg gaf aan dat hij hem was vergeten uit te nodigen.

DGB Group N.V. is een klein beursgenoteerd bedrijf met markwaarde van ongeveer 3 miljoen euro, waarbij het al enige tijd rommelt. DGB droeg aanvankelijk de naam Verenigde Nederlandse Compagnie en is met een omgekeerde overname naar de beurs gekomen. In ruil voor de inbreng van drie agrarische bedrijven in de lege beurshuls kreeg de huidig bestuursvoorzitter Mark Logtenberg een meerderheid van de aandelen. DGB levert nu onder meer software aan agrarische bedrijven en is ook actief in (groene) energie.