VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onlangs werd duidelijk dat toezichthouder AFM het omstreden beleggingsfonds MountainShield op de vingers heeft getikt wegens misleidende informatieverstrekking. MountainShield oogstte al eerder scepsis, maar dat het fonds aantoonbaar voor misleiding was berispt bleef voor beleggers lang verborgen. De VEB vraagt de AFM om uitleg.

De AFM oordeelde dat het gezicht van MountainShield, Selwyn Duijvestijn, “niet-correcte en misleidende informatie” naar buiten had gebracht.

In het recent gepubliceerde geanonimiseerde besluit is te lezen dat de 30-jarige fondsmanager van het beleggingsfonds zich in 2016 en 2017 meermaals positief uitsprak over de prestaties van MountainShield zonder evenwichtige informatie te geven over de risico’s.

De grootste kritiek had de AFM op het feit dat Duijvestijn in een aflevering van het tv-programma Business Class deed voorkomen of het fondsrendement van circa 23 procent in 2016 het gevolg was van de volatiliteit op beurzen rondom de verkiezingsoverwinning van Donald Trump. Hij liet onvermeld dat MountainShield flink profiteerde van een onverklaarbare explosie van de beurskoers van haar investering in het onbeduidende Inverko, destijds nog een beursnotering zonder operationele activiteiten.

VEB analyse: Lees hier met welke truc MountainShield in 2016 een torenhoog rendement realiseerde

De VEB had destijds haar bedenkingen bij de opmerkelijke koersvorming van Inverko en hekelde de dubbelrol van Duijvestijn als voorman van MountainShield en ceo van Inverko. De koers van het nauwelijks verhandelde fonds maakte op de laatste dag van de maand – de dag waarop de waarde van het MountainShield-fonds wordt vastgesteld – vaak een significante sprong.  MountainShield kon hierdoor op papier hoge maandrendementen laten zien.

Vragen aan AFM
De toezichthouder heeft MountainShield geen boete, maar een zogenaamde last onder dwangsom opgelegd.

De beheerder van het fonds, ROI am, zou bij elke nieuwe misleidende uiting naar de markt in de 12 maanden na 10 augustus 2017 - de dag waarop het besluit werd getekend - een boete krijgen van 20.000 euro per keer (tot een maximum van 100.000 euro). Maar doordat de beheerder – in de ogen van de AFM – zich netter ging gedragen is uiteindelijk nooit een boete betaald.

Dat de beheerder van MountainShield een jaar lang onder curatele stond van de AFM bleef zo onopgemerkt voor beleggers. Dit is op het oog vreemd omdat juist veel participanten waren ingestapt op de “misleidende informatie” die Duijvestein in Business Class gaf. De VEB is verbaasd dat de misleidende informatie die door Mountainshield is verspreid zolang onweersproken is gebleven en heeft hierover vragendirect naar de brief  gesteld aan de AFM.

Bubbel loopt leeg
Fast forward naar vandaag. In het onlangs gepubliceerde jaarverslag is te lezen dat MountainShield flink is gekrompen: van 24 miljoen euro eind 2017 naar 9,2 miljoen euro eind vorig jaar.

De participaties in het fonds verloren ruim 36 procent van hun waarde en de “underperformance” wordt toegeschreven aan twee kleine fondsen in de portefeuille: Alumexx –  de eerder genoemde lege huls Inverko die gevuld werd met een bedrijf dat ladders verkoopt in doe-het-zelf-zaken – en DGB Groep dat onder meer groene stroom levert aan boeren.

MountainShield nam sinds begin 2017 in tranches een deel van de DGB-aandelen – tegen een flinke prijs – over van beursgoeroe Geert Schaaij, die ook als topman betrokken was de totstandkoming van dit bedrijf via een ‘reverse listing’.

Lees hier alles over de reverse listing truc van Geert Schaaij

Ook verkreeg MountainShield in de nazomer van 2017 na een raadselachtige uitoefening - de uitoefenkoers was hoger dan de beurskoers - van een converteerbare lening een flinke lading DGB-aandelen in bezit.

DGB Groep (omzet 2018: 15 miljoen euro) en Alumexx (omzet 2018: 1,5 miljoen euro) – allebei niet of nauwelijks winstgevend – verloren vorig jaar respectievelijk 35 en 67 procent van hun waarde.

Uitstroom
De belangrijkste oorzaak voor de krimp van het fondsvermogen was niet eens het slechte beleggingsresultaat, maar de massale uitstroom. 

Bij elkaar onttrokken participanten vorig jaar voor tien miljoen euro aan het fonds, zo is te lezen in het jaarverslag. Doordat MountainShield in mei is gestopt met het publiceren van informatie over haar grootste beleggingen is de exacte omvang van de uitstroom niet (meer) te becijferen.

Op basis van gegevens uit de maandbrief van april kan worden uitgerekend dat het totale vermogen eind april gedaald was naar circa 7 miljoen euro.

In april was nog niet bekend dat MountainShield participanten in het verleden heeft misleid.

Illiquide
Beleggers die recent uitstapten kijken aan tegen forse verliezen, maar wie blijft zitten lijkt ook een behoorlijk risico te lopen.

Een analyse van opeenvolgende maandbrieven van MountainShield leert dat uittreders in het fonds worden betaald uit de verkoopopbrengst van de meer liquide posities. De dagomzetten van vaak slechts enkele duizenden euro’s zijn eenvoudigweg te klein om zonder enorme koersdalingen uit Alumexx en DGB Groep te stappen.

Achterblijvers krijgen daardoor een steeds grotere blootstelling aan die twee minifondsen.

Uit berekeningen van de VEB blijkt dat de fondsen DGB Groep (28 procent) en Alumexx (19 procent) eind april bijna de helft van het fondsvermogen uitmaakten. Dat was eind 2017 nog minder dan een kwart.

Krimpend MountainShield wordt steeds minder courant
Weging  Dec 2017 Dec 2018 Apr 2019
DGB Groep  -  19,6%  28 %
Alumexx 23,7% 13,8%  19 %
Totaal weging  23,7% 33,4%  47,1%
Fondsvermogen (€ mln) 21,6  9,2  7,1


Door deze structuur worden participanten in MountainShield geconfronteerd met dubbele beheer- en prestatievergoedingen.

Het is lastig te begrijpen hoe deze drie grote posities te rijmen zijn de long-short-strategie van het fonds, waarin “u profiteert van stijgende en dalende koersen” door een “continue juiste combinatie van opwaarts en neerwaarts gerichte beleggingen”.

Forse kosten
Duidelijkheid is er wel over de kosten die MountainShield bij beleggers in rekening brengt. MountainShield rekent een beheervergoeding van ruim 2 procent en roomt nog eens 20 procent af van gehaalde rendementen (prestatievergoeding).

In de laatste drie jaar werd bij elkaar 1,7 miljoen euro aan beheer- en prestatievergoedingen geïncasseerd.

Gezien de beroerde rendementen is opvallend dat ook vorig jaar bovenop de beheerkosten van circa 380.000 euro een prestatievergoeding van 90.000 euro in rekening werd gebracht. Enige uitleg over deze bonus ontbreekt in het jaarverslag.

Optimisme blijft
De toon in het MountainShield-jaarverslag blijft onverminderd optimistisch. De beheerder hoopt uitbreiding voort te zetten op het gebied van het “aantal fondsen, beheerd vermogen en aantal personeelsleden”.

“Hierbij zullen wij in 2019 en komende jaren minder beleggen in aandelen met een beperkte marktkapitalisatie en trachten zo een beter rendement voor participanten te behalen”, aldus het verslag.