VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Selwyn Duijvestijn heeft voor zijn beleggingsfonds MountainShield de converteerbare obligatie VNC omgezet in aandelen VNC tegen een koers van 3,50 euro per stuk, terwijl deze aandelen op de beurs 1,20 euro staan. Beleggers vragen zich af wat de beweegredenen kunnen zijn.

Het is deze beleggingsbeslissing die veel vragen oproept bij beleggers die het fonds volgen. De VEB heeft de fondsbeheerder in een brief om tekst en uitleg gevraagd.

De Transactie roept vooral vragen op van participanten in Mountainshield omdat de beurskoers van VNC op het moment van converteren slechts circa 1,20 euro bedroeg. De beurswaarde van de aandelen die Mountainshield heeft verkregen bedraagt aldus 412 duizend euro terwijl de waarde van de geconverteerde lening 1,2 miljoen euro bedroeg. Er wordt dus een verlies van circa 800 duizend euro gerealiseerd.

Maar het is ook volstrekt onduidelijk waarom Duijvestijn op zo’n korte termijn kennelijk van mening is veranderd over het bedrijf VNC.

De VEB stelt in haar brief onder meer de volgende vragen aan Mountainshield:

  • Waarom heeft Mountainshield juist op dit moment besloten om de obligatie te converteren in aandelen? Waarom meent Mountainshield dat de Transactie in het belang is van haar participanten?
  • Waarom meent Mountainshield dat de in februari 2017 door VNC uitgegeven converteerbare obligatie voldeed aan de criteria voor hetzij een prudente hetzij een geschikte belegging? Hoe is het risico-rendementsprofiel van het financiële instrument – en vooral het verplichte karakter van de conversie tegen EUR 3,50 bij het aflopen van de lening – destijds exact beoordeeld?
  • In een nieuwsbericht van persdienst ABM FN-Dow Jones van 4 oktober 2017 wordt gemeld dat Geert Schaaij, via zijn adviseur Ron van Veldhoven, een bod op de converteerbare obligaties zou hebben gedaan dat een aanzienlijk hogere waarde vertegenwoordigt dan de waarde bij conversie. Waarom is Mountainshield niet op dit bod ingegaan? In hoeverre meent Mountainshield dat hiermee de belangen van de participanten in het fonds op adequate wijze zijn gediend? Kunt u een indicatie geven van de rationale van het aanbod van de heer Schaaij?

Over dat laatste, het bod dat Geert Schaaij op de lening zou hebben gedaan, is onder meer hier meer te lezen.

Beleggingsgoeroe Geert Schaaij noemde de conversie van de obligatie naar verluidt "een gouden slag" voor VNC, dat nu geen rente meer hoeft te betalen en vreemd vermogen ziet worden omgezet in eigen vermogen. Als het een overweging van Duijvestijn was om het bedrijf VNC te helpen of te redden, offert hij hiervoor een wel erg groot deel van het fondsvermogen van MountainShield op. Vandaar de vraag van de VEB of hiermee de belangen van de participanten in MountainShield wel op adequate wijze zijn gediend.

Geert Schaaij, nadrukkelijk betrokken bij VNC en zelfs enige tijd bestuurslid, verkleinde onlangs zijn belang in VNC door verkoop van een kleine 250.000 aandelen. Grootaandeelhouder is hij nog steeds.* 

 

De feiten op een rij 
MountainShield maakte op 24 februari 2017 bekend voor 1,2 miljoen euro aan verplicht converteerbare obligaties (tegen een conversiekoers van 3,50 euro) af te nemen van VNC. De aandelen stonden op dat moment circa 2,50 euro.

Dit was toen al een opmerkelijke aankoop. Het opvallende aan de lening was dat op 31 december 2021 de hoofdsom VERPLICHT tegen een koers van 3,50 zou worden geconverteerd (eerder mocht ook, zo nu dus blijkt). In Effect 3 van dit jaar schreef de VEB dat je wel gek moest zijn om deze lening af te nemen, want de koers lag ruim onder die conversiekoers. Een rationele belegger zou de stukken veel beter direct op de beurs kunnen kopen.

Nu blijkt dat MountainShield, zover wij weten uit vrije wil, de volledige lening van 1,2 miljoen euro heeft geconverteerd tegen 3,50 euro per aandeel. MountainShield krijgt 342.900 aandelen VNC en betaalt hier 1,2 miljoen euro voor. Bij een beurskoers van 1,20 euro is de beurswaarde van de nieuw in handen gekregen stukken dus 412 duizend euro. De waardevermindering met 800 duizend euro is maar liefst 65 procent van het geïnvesteerde bedrag en ongeveer 4 procent van het door de VEB geschatte fondsvermogen van MountainShield (20 miljoen euro).

Dit is niet de enige opmerkelijke transactie van Duijvestijn in de aan hem of Geert Schaaij gelieerde bedrijven. In juni berichtten wij al over de opvallende koersbewegingen van lege beurshuls Phelix, waar Duijvestijn overigens de topman is:

Phelix is nog altijd leeg en meldde eind vorige maand een negatief bedrijfsresultaat van 153.000 euro over de eerste zes maanden van 2017. Er zouden gesprekken lopen met verschillende bedrijven die interesse hebben in een ‘reverse listing’ via Phelix. In hoeverre de plannen van Euronext en AFM om beursgangen via lege beurshulzen aan strengere regels te onderwerpen hierop van invloed zijn, is niet bekend.

In februari van dit jaar en in Effect 3 van 2017 wees de VEB al op de opmerkelijke dubbelrol van Duijvestein, toen Phelix nog Inverko heette.

 

Reactie MountainShield
MountainShield heeft inmiddels schriftelijk gereageerd op de brief van de VEB.

*MountainShield geeft in de brief aan dat de voornaamste reden om de lening te converteren “te vinden is in het feit dat aandelen gemakkelijker verhandelbaar zijn dan de obligaties”.

*Ook bij de aankoop van de nu – naar aandelen – geconverteerde lening in februari werd dit liquiditeitsargument gebruikt.

*Ook geeft MountainShield, kort gezegd, aan een inschattingsfout te hebben gemaakt door te gokken op meer transparantie van VNC over de obligatie.

*MountainShield geeft aan nog steeds veel vertrouwen te hebben in VNC, ondanks de scherp gedaalde koers.

Lees de brief.

*Er is inderdaad een bod van VNC-grootaandeelhouder Geert Schaaij geweest op de converteerbare obligatie, maar volgens MountainShield zijn hierbij geen bedragen genoemd, zoals media eerder meldden. MountainShield noemt zaken doen met een voormalig bestuurder van VNC ‘lastig’ vanwege de schijn van belangenverstrengeling.

*MountainShield laat weten het verlies op het belang in VNC gecompenseerd te hebben met hoge winsten op andere deelnemingen. Daarbij wordt niet verteld dat het hier voornamelijk gaat om een belegging in het beursfonds Phelix, waarvan MountainShield-medewerker Duijvestijn ceo is. De lege beurshuls Phelix boekte in de maand juni een onverklaarbare koersexplosie van 98 procent.

 

*Noot van de redactie 
In een eerdere versie van dit bericht stond in de laatste alinea abusievelijk vermeld dat Geert Schaaij zijn belang in VNC volledig van de hand heeft gedaan. Dit is niet het geval. Schaaij heeft nog steeds circa 40 procent van de aandelen VNC in handen. Zoals hierboven vermeld heeft hij zijn belang recent wel verkleind door circa 250.000 aandelen te verkopen. (Redactie 6-10-2017)