VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

2 maart 2020 - Afgelopen vrijdag heeft de deelnemersvergadering van de Stichting VEB-Actie LCI haar goedkeuring verleend aan de schikking die is getroffen met de voormalige bestuurder, commissarissen en accountant van LCI.

725 van de 776 stemgerechtigde deelnemers stemden (veelal per vooraf verstrekte volmacht) in met de schikking. 14 stemmen waren tegen.

Hiermee is voldaan aan een van de opschortende voorwaarden van de schikking. Binnen 4 maanden zal duidelijk zijn of de schikking definitief doorgang kan vinden Het zal circa een jaar duren voordat de uitbetaling aan de gerechtigden daadwerkelijk plaatsvindt.

De schikkingen
De schikking geldt uitsluitend voor LCI aandeelhouders die VEB-lid waren voor 1 januari 2013 en dat blijven tot moment van uitbetaling van de vergoeding.

Voorts dienen deze leden LCI aandeelhouder te zijn geweest in de relevante periode, te weten: (een deel van) de relevante periode van 1 januari 1993 tot en met 17 december 2001 (“Relevante Periode”) en dienen de betreffende aandeelhouders verlies te hebben geleden op hun belegging.

Hoeveel?
Er is in totaal een bedrag van ruim 1,4 miljoen euro beschikbaar aan compensatie voor de deelnemers.

Bij de compensatieberekening zal het budget pro-rata worden verdeeld onder de deelnemers op basis van het aantal jaren lidmaatschap sinds de start van de LCI-actie. Dit mede omdat het niet meer mogelijk zal zijn voor alle deelnemers de transactieoverzichten te verkrijgen bij de banken of brokers.

Pas zodra alle claims zijn ingediend, beoordeeld en verwerkt kan definitief worden bepaald welke compensatie kan worden betaald per lid. De VEB zal de desbetreffende leden hierover nader informeren.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail toesturen naar lci@veb.net