VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Update VEB-acties

03-07-2020

Ook de juridische acties van de VEB hebben hinder ondervonden van het coronavirus. Zittingen zijn uitgesteld, en de afwikkeling van schikkingen heeft vertraging opgelopen. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Update LCI schikking

02-03-2020

2 maart 2020 - Afgelopen vrijdag heeft de deelnemersvergadering van de Stichting VEB-Actie LCI haar goedkeuring verleend aan de schikking die is getroffen met de voormalige bestuurder, commissarissen en accountant van LCI.

Lees verder

Effect 2: VEB bereikt schikking voor haar leden inzake LCI

20-01-2020

De VEB verwacht dat zij de bij haar aangesloten beleggers in LCI, het automatiseringsbedrijf dat in 2001 failliet ging, in beperkte mate kan compenseren.

Lees verder

VEB bereikt schikking voor haar leden inzake LCI

27-12-2019

De VEB verwacht dat zij de bij haar aangesloten beleggers daarmee in beperkte mate kan compenseren. De VEB heeft met de voormalige bestuurder, commissarissen en accountant van LCI een minnelijke regeling getroffen, zonder dat door hen enige aansprakelijkheid is erkend. Deze partijen hebben ingestemd met deze regeling om verdere kosten van verweer te besparen.

Lees verder

Update VEB-acties

18-07-2019

In 2019 zullen diverse schikkingen worden afgewikkeld. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Lees verder

Nieuwe tegenslag voor gedupeerde LCI beleggers

24-11-2016

Geen inzage in controledossier van LCI accountant

Lees verder

Hof geeft gedupeerde LCI-beleggers nieuwe hoop op compensatie

17-02-2016

Volgens het Gerechtshof Amsterdam zijn de vorderingen van gedupeerde beleggers tegen LCI-bestuurder en commissarissen niet verjaard.

Lees verder

Beroep tegen verrassend oordeel rechter in actie LCI

01-07-2014

Volgens de rechter zouden de vorderingen van gedupeerde beleggers tegen LCI-bestuurders zijn verjaard. De VEB heeft beroep ingesteld tegen dit oordeel. Ook de zaak tegen voormalig LCI-accountant Pwc loopt nog.

Lees verder

Geen compensatie voor LCI-beleggers

17-01-2014

De Rechtbank Amsterdam heeft de vorderingen van gedupeerde LCI-beleggers afgewezen. Deze zouden zijn verjaard.

Lees verder

VEB dagvaardt bestuurder , commissarissen en accountant LCI

25-02-2012

Wat deden de commissarissen van beursfonds LCI toen het beursbedrijf richting afgrond ging en bestuurder Sam Asseer miljoenen aan ongedekte garanties verstrekte? Zij deden helemaal niets. Daarvoor worden zij nu ter verantwoording geroepen.

Lees verder

VEB overweegt civiele actie tegen bestuurders LCI

28-03-2011

Het onderzoek naar de gang van zaken bij het failliete LCI was vernietigend voor de bestuurders. De Ondernemingskamer vond het onderzoek te beperkt om wanbeleid vast te stellen. De VEB overweegt via de civiele rechter recht te halen voor gedupeerde beleggers.

Lees verder

De duurste pen ter wereld, fraude en gedupeerde beleggers

06-08-2009

Een paar maanden voor de ondergang spiegelde technologiebedrijf LCI zijn aandeelhouders nog forse winsten voor. Fraude, falend management en luchtkastelen hebben beleggers 300 miljoen euro gekost.

Lees verder

VEB in cassatie tegen beslissing OK inzake LCI

06-08-2009

De Ondernemingskamer heeft geen wanbeleid kunnen vaststellen bij het failliete technologiebedrijf LCI. Daarvoor was het onderzoek waarop de OK zich moest baseren te beperkt.
De VEB vindt dit een opmerkelijke en teleurstellende gang van zaken en gaat in cassatie bij de Hoge Raad.

Lees verder