VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

ForFarmers had door oplopende inkoopkosten en een zwakke vraag naar veevoer een moeilijk 2019. Desondanks wist het bedrijf de kasstroom te verbeteren en is er ruimte door te gaan met aandeleninkoop.

Het veevoederconcern zit al enige tijd in zwaar weer. Dat begon kort voor Kerst 2018 met een onverwachte winstwaarschuwing. Vervolgens zag het zich vorig voorjaar genoodzaakt om kostenbesparingen door te voeren en moest het meedelen dat de winst in 2019 verder zou dalen.

Overcapaciteit en concurrentie
Aanvankelijk was vooral dure inkoop van grondstoffen en energie de boosdoener, maar de vraag ontwikkelde zich in 2019 ook matig. Op jaarbasis steeg het volume aan verkocht veevoer weliswaar licht, maar als overnames buiten beschouwing worden gelaten was sprake van een volumedaling met 2,9 procent.

In alle markten behalve Polen krimpt de afzet. ForFarmers is ook actief in Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In al deze landen, Polen dus uitgezonderd, is sprake van overcapaciteit en toenemende concurrentie. Daarnaast zorgt de stikstofcrisis met name in Nederland voor onzekerheid.

De kansen op de markt zijn ook nog niet aan het keren. ForFarmers verwacht dat de volumes in 2020 verder zullen afnemen.

Om de impact van deze krimp op te vangen let ForFarmers sterk op de kosten. In 2019 leidde dat nog niet tot een winstverbetering, maar de verwachting is dat het resultaat in de eerste helft van 2020 wel zal verbeteren.

Werkkapitaal
Een lichtpunt in de cijfers was de ontwikkeling van de kasstroom in 2019. De nettowinst daalde van ruim 100 naar 88,5 miljoen euro, maar desondanks nam de operationele kasstroom toe. Dat was vooral te danken aan een verlaging van het werkkapitaal met 28 miljoen euro.

Het betaalgedrag van klanten verbeterde en ForFarmers scherpte de betaalvoorwaarden voor zijn leveranciers aan. Daardoor daalde de post debiteuren en steeg de post crediteuren, een klassiek voorbeeld van een werkkapitaalverkleining.

De financiële positie van ForFarmers verbeterde daardoor verder. Eind vorig jaar was de nettoschuld gezakt naar 7 miljoen euro.

Daarmee is er ruimte om geld terug te geven aan aandeelhouders. Ondanks de winstdaling is het dividend over 2019 dan ook min of meer gelijk aan dat over 2018. De lopende aandeleninkoop van 30 miljoen euro gaat ook door. ForFarmers heeft hiervan nog bijna de helft te gaan.

Gemiddeld betaalde ForFarmers tot nu toe zo’n 6,11 euro per aandeel. Het aandeel is door de zwakke resultaten en de onrust van de laatste weken door het coronavirus gezakt tot onder de 5 euro. Dat is het laagste punt sinds het in 2016 een notering kreeg. Dat het bedrijf de financiële slagkracht heeft om door te gaan met eigen aandelen inslaan komt dus goed uit.
Gerelateerde artikelen