VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Philips is vooral een bedrijf geworden dat draait om zorgtechnologie. Zo’n twee derde van de omzet komt uit apparatuur en diensten voor deze sector. In de coronacrisis wordt zichtbaar hoe sterk de resultaten nu mee-ademen met de ontwikkelingen in de zorg.

Het concern publiceerde maandag de eerste kwartaalcijfers . De coronacrisis heeft daar flinke invloed op gehad, zowel positief als negatief. Beleggers waren per saldo tevreden, Philips was maandag met een winst van ruim 6 procent de grootste stijger in de AEX.

Aan de ene kant profiteert Philips van de grote vraag naar bijvoorbeeld beademingsapparatuur. Het onderdeel ‘connected care’ waar deze apparatuur onder valt boekte in het eerste kwartaal 7 procent meer omzet dan vorig jaar.

Philips noemde China en West-Europa als markten die met dubbele cijfers groeiden. De Noord-Amerikaanse markt groeide met enkele cijfers. Aangezien de VS iets achterlopen op Europa wat betreft de crisis ligt voor de hand dat de omzetgroei daar in het lopende kwartaal zal versnellen.

De ontwikkeling van de orders wijst daar ook op. Door de crisis lag de orderinstroom in het eerste kwartaal bijna een kwart hoger dan vorig jaar. Philips verwacht dit jaar bijvoorbeeld 43.000 beademingsapparaten te leveren aan de Amerikaanse overheid.

Uitstel niet-acute zorg
Tegenover deze positieve ontwikkelingen staat dat door de coronacrisis veel niet-acute zorg is uitgesteld. Dit had dan zijn weerslag op het onderdeel ‘diagnosis and treatment’. Hier vallen MRI-scanners onder, systemen voor niet-invasieve behandelingen, maar ook echo-apparatuur. Voor die laatste twee was sprake van omzetkrimp.

Bovenop deze ontwikkelingen in de zorg, had het onderdeel ‘personal health’ last van de economische krimp. Hier vallen bijvoorbeeld elektrische tandenborstels, scheerapparaten en machines tegen slaapapneu onder. De omzet uit deze divisie nam met 13 procent af.

Vooruitzichten zorguitgaven gunstig
De acute zorg voor corona-patiënten leidt tot meer inkomsten, uitstel van niet-acute zorg leidt tot enige omzetkrimp. Zo wordt in de coronacrisis voor het eerst echt zichtbaar hoe gevoelig Philips is voor de ontwikkelingen in de zorg.

De vooruitzichten voor de zorguitgaven lijken gunstig vanuit het perspectief van Philips. Het ligt voor de hand dat overheden straks extra investeringen zullen doen om beter voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe coronagolf, of een andere epidemie. Van China en India tot in de VS klinken daarvoor de geluiden.

Ondanks de turbulente omstandigheden denkt Philips dat het over heel 2020 een omzetgroei zal kunnen realiseren en de operationele winstmarge verder kan verbeteren. De jaren hierna verwacht het concern ook een verdere verbetering. Dat Philips zich heeft gekoppeld aan de zorg lijkt in de post-coronawereld goed uit te pakken.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen