VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Na Wolters Kluwer sneuvelt ook het beloningsplan van Besi in de aandeelhoudersvergadering. Het beleid is weinig ambitieus en te ruimhartig. Ook de frequente uitkering van de discretionaire bonus zit aandeelhouders dwars.

De bouwer van chipmachines laat in een persbericht weten dat er wel “een meerderheid van stemmen is ontvangen” voor het beloningsplan, maar de drempel van 75 procent – nodig voor goedkeuring van een nieuw beloningsbeleid - is niet gehaald.

Besi is daarmee het tweede beursfonds in Nederland waarbij een beloningsvoorstel wordt afgestemd dit jaar.

Vorige maand gaven aandeelhouders van Wolters Kluwer duidelijk te kennen dat ze niets zien in de royale vergoedingen van ceo Nancy Mckinstry. Bijna de helft van het aandelenkapitaal stemde tegen het beloningsplan van het informatieconcern.

Besi lijkt het signaal van onvrede onder aandeelhouders vrij makkelijk naast zich neer te leggen.

In het bericht is te lezen dat Besi “desalniettemin” doorgaat met de uitvoering van het beloningsplan voor de periode 2020-2023.

Toch zal Besi terug naar de tekentafel moeten en volgend jaar aanpassingen moeten voorleggen aan aandeelhouders.

List
Nieuw is de onvrede over het beloningsbeleid bij Besi niet. Ook vorig jaar werden aanpassingen in beloning voorgelegd aan aandeelhouders en toen stemde ruim 30 procent van het aandelenkapitaal tegen.

De onvrede wordt onder meer ingegeven door de intransparante manier waarop Besi de beloningsvoorstellen voorlegt.

Waar het overgrote deel van de beursgenoteerde ondernemingen het beloningsbeleid integraal voorleggen, konden Besi-aandeelhouders louter stemmen over de “principes en procedures die ten grondslag liggen aan het beleid”.

Die principes en procedures waren wollig beschreven in een bijlage van 4 kantjes.

Het “nee” van aandeelhouders is een duidelijk signaal dat Besi het beleid zal moeten omgooien wil het kans maken het plan volgend jaar wel door de vergadering te loodsen.

Eigengereid omhoog
Ook op de inhoud van het beloningsbeleid is het nodige af te dingen. Zo hekelt de VEB dat de raad van commissarissen haar discretionaire bevoegdheid regelmatig inzet om extra bonussen uit te keren. Besi’s financiële prestaties schommelen flink mee met de chipcyclus, maar zijn in de ogen van de beloningscommissarissen vrijwel altijd  “uitzonderlijk”.

Zo werd voor ceo Blickman vorig jaar het (maximale) bonusplafond van 80 procent van het basissalaris opgerekt tot 100 procent vanwege onder meer “solide financiële prestaties in een neergaande industrie”. De jaarbonus steeg hierdoor van 480 duizend euro naar 6 ton euro.

Ook werd een extra bonus toegekend van 120 duizend aandelen vanwege onder andere een succesvolle strategie ten aanzien van Besi’s sociale verantwoordelijkheden (“corporate social responsibility”).

Die extra’s komen boven op een vergoeding die ook in absolute zin hoog is. Ceo Blickman ontving vorig jaar bij elkaar 6 miljoen euro, voornamelijk bestaande uit variabele beloningen van 5,2 miljoen euro. Daarmee staat de topman van het Midkap-bedrijf met een omzet van 356 miljoen euro hoog in de lijst van beloningen voor ceo’s van beursgenoteerde ondernemingen.
Gerelateerde artikelen