VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Net als alle Nederlandse beursgenoteerde verzekeraars heeft ook ASR het (slot-) dividend geschrapt. Maar uitkering later dit jaar is zeker een mogelijkheid, zo valt te concluderen na de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

ASR-topman Jos Baeten zit zelden om een kwinkslag verlegen. Of de verzekeraar ook in het buitenland naar overnames kijkt? Nee. Over de grens gaat Baeten alleen voor vakanties, zo liet hij aandeelhouders weten tijdens de vergadering die dit jaar uitsluitend digitaal plaats vond.

Ruimte voor grappen is er absoluut bij ASR, want het bedrijf draait goed. Over 2019 behaalde de onderneming een rendement op het eigen vermogen van 19.1 procent. Dat percentage ligt ver boven de kosten van kapitaal en is een prestatie waar menige concurrent alleen maar van kan dromen. Dit resultaat wordt ook nog eens op een duurzame manier behaald. ASR scoort hoog in duurzame ranglijsten.

De duurzame signatuur heeft ASR geholpen om enkele tegenvallers in de huidige crisis te omzeilen. Baeten liet tegenover beleggers fijntjes weten geen last te hebben gehad van de malaise in olie- en gas gerelateerde beleggingen, omdat dit niet past binnen het duurzame ESG-raamwerk dat ASR hanteert.

Dat wil niet zeggen dat de verzekeraar geen last heeft van de coronacrisis. Zo zag ASR binnen het Leven-segment, als grote verzekeraar van uitvaarten, een sterke stijging in het aantal claims.

Tegelijkertijd zorgt hogere sterfte ervoor dat voorzieningen voor het lang-leven-risico - voor reeds gepensioneerden - kunnen vrijvallen, wat de impact van claimontwikkeling bij uitvaarten enigszins dempt.

Lees meer over de tegengestelde invloed van de crisis op verzekeraars.

Ook binnen het schade-segment zag ASR twee trends die elkaar tegenwerkten. Een afname van de verkeersdrukte leidde tot minder claims. Maar het aantal fietsongevallen liep op.

Binnen de portefeuille van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen stegen kosten harder dan gebruikelijk. Probleem hierbij is dat coaches en bedrijfsartsen die betrokken zijn bij re-integratie, als gevolg van social distancing minder snel hun klanten kunnen bezoeken, waardoor de gemiddelde re-integratie periode (en kosten voor ASR dus) oploopt.

Aan de kant van de beleggingen geeft ASR aan vooralsnog een beperkte invloed te zien. Een groot deel van de portefeuille zit namelijk in vastrentende waarden van hoge kwaliteit staatsobligaties  (AAA/AA) alsook in corporate bonds (gemiddeld: A-).

Succesvol overnemen
Even terug naar de resultaten over 2019. Die worden gedreven door organische groei, maar ASR kan ook leunen op beheerste overnames van kleine en middelgrote spelers in Nederland.

Hoe succesvol ASR is met overnames, blijkt uit de boekwinst van 188 miljoen euro die het wist te behalen op de overname van onderdelen van concurrent Loyalis.

Op vragen van de VEB, werd duidelijk dat deze boekwinst vooral ontstond, doordat ASR de merknaam Loyalis alsook de distributieovereenkomst met APG op de balans mag zetten als overgenomen activa.

Topman Baeten ziet komende jaren nog voldoende overnamepotentieel in Nederland voor ASR, zo liet hij desgevraagd weten.

Nieuwe aannames in 2019
In het 2019 jaarverslag kondigde ASR aan de aannames voor de OCC (de term die de hoeveelheid kapitaal beschrijft, dat ASR kan generen zonder overnames) te verhogen.

Onder de nieuwe aannames gaat ASR voor vastrentende waarden uit van (onder meer) een hoger langetermijn rendement op de premies die de verzekeraar belegt. Voor aandelen wordt gerekend op een rendement van 5 procent per jaar, voor vastgoed is dat percentage 4,1 procent. Door deze rooskleuriger verwachtingen, nemen ook de verwachtingen voor de OCC toe met 70 miljoen per jaar (2021).

Dividend
Net als andere verzekeraars heeft ASR gehoor gegeven aan de oproep van DNB en EIOPA ( de Europese toezichthouder voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) om de uitkering van dividend te staken, zolang de gevolgen van de coronacrisis op de balans niet bekend zijn.  Baeten gaf aan “de relatie met de toezichthouder niet op het spel“ te willen zetten en refereerde aan de onwenselijke situatie van 2008, toen financiële instellingen doorgingen met dividenduitkering maar daarna alsnog door overheden gered werden.

Op de vraag van de VEB, onder welke omstandigheden men – in de tweede helft van 2020 – alsnog overgaat tot uitkeren van het 2019 slotdividend, benadrukte Baeten dat – zeker met de huidige Solvency ratio ontwikkeling – het slotdividend hoog op de agenda staat. Hierbij noemde hij ook de (veel lagere) grenswaarde van 140  procent, die geldt als minimum voor uitkering van cashdividend.

Voorzichtige conclusie moet zijn dat er wel heel wat moet gebeuren, voordat ASR niet in staat zal zijn om alsnog een slotdividend uit te keren.

Concrete uitspraken kan en mag de verzekeraar op dit punt niet geven. Uit de staat van de onderneming mogen aandeelhouders echter de nodige hoop putten.