VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Dat ArcelorMittal zo zwaar geraakt wordt in crisistijd, kan niet los gezien worden van het beleid in de afgelopen jaren. Sinds 2009 heeft de staalgigant geen stuiver economische winst weten te behalen. In aanloop naar de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering vraagt de VEB de onderneming om kritisch zelfonderzoek.

Het aandeel ArcelorMittal verloor in de tweede week van mei in één dag opeens ruim 17 procent.

Aanleiding was de schok bij beleggers dat het grootse staalbedrijf ter wereld naarstig op zoek was naar 2 miljard dollar vers kapitaal.

Het was bepaald niet de eerste keer dat het met schulden beladen ArcelorMittal de kapitaalmarkten opging. In de laatste 11 jaar werd viermaal nieuw risicodragend kapitaal opgehaald voor in totaal 12,5 miljard dollar (aandelen en convertibles). Dat is ongeveer evenveel als de totale beurswaarde van Arcelormittal op dit moment.

Een constante daarbij is de uiterst ongelukkige timing. Steeds als het aandeel op een dieptepunt staat door economische turbulentie is het raak. Aandelen uitgeven op lage koersen is ongunstig voor aandeelhouders omdat hun belang in de onderneming stevig verwatert.

De eerste keer dat ArcelorMittal een stevig bedrag uit de markt haalde - 4 miljard dollar – was ten tijde van het dieptepunt van de kredietcrisis in mei 2009. Daarna volgden kapitaalinjecties op het hoogtepunt van de eurocrisis begin januari (3,5 miljard dollar) en tijdens de staalcrisis van 2016 die ontstond door vraaguitval uit China (3 miljard dollar).

ArcelorMittal is voor een aanmerkelijk deel zelf verantwoordelijk voor deze ongelukkige timing. Steeds is het concern bezig de eigen schulden af te bouwen tot het doel van 7 miljard (nettoschuld). Maar op het moment dat dit niveau in beeld komt pakt de onderneming uit met grote overnames. Die worden gedaan op het moment dat de economie bloeit en prijzen hoog zijn.

Gevolg is dat ArcelorMittal er sinds 2009 in geen enkel jaar in is geslaagd ook maar een dollar economische winst te boeken. Het rendement op geïnvesteerd kapitaal lag structureel onder de 9 procent.

VEB vraagt
De aandeelhoudersvergadering van zaterdag 13 juni geeft ArcelorMittal de kans om verantwoording af te leggen.

De VEB heeft het concern een aantal vragen voorgelegd die hieraan moet bijdragen.

Zo wil de vereniging weten hoe ArcelorMittal terugkijkt op haar waardevernietigende procyclische investeringsbeleid van de laatste jaren.

Ook wordt helderheid gevraagd over de impact van de huidige crisis op de waarde van de staalfabrieken die voor 36 miljard dollar op de balans staan. Nu de bezetting van de fabrieken flink is teruggevallen, kan dat resulteren in forse afboekingen bij de halfjaarcijfers.

Briefdirect naar de brief van de VEB aan ArcelorMittal.

De VEB vraagt ArcellorMittal ook om toekomstige plannen in meer detail aan de markt uit te leggen, bijvoorbeeld door een strategiedag te organiseren.

Als gevolg van de kapitaaluitgifte zal Arcelor’s schulddoel van 7 miljard dollar dichterbij komen. Het zou daarom een natuurlijk moment zijn om nieuwe doelen te stellen ten aanzien van overnames, kosten en investeringen.

Topman Mittal heeft al laten weten flink te willen snoeien in kosten en de investeringen dit jaar te verlagen. De vraag is wat dat betekent voor de verdiencapaciteit in de toekomst. Aan ArcelorMittal is de taak om uitleg te geven.
Gerelateerde artikelen