VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Brill en Steven Perrick zijn uit elkaar. De president-commissaris is na afloop van de donderdag gehouden ava per direct afgetreden.

Perrick liet zijn lot niet afhangen van de stemming. Vlak voor de bijeenkomst had hij zijn conclusies al getrokken.

In een kort en cryptisch perscommuniqué liet de wetenschappelijke uitgever weten het aantal commissariszetels terug te brengen van vier naar drie. Het agendapunt over zijn herbenoeming werd daarom enkele uren voor de ava van de agenda afgevoerd.  

Deze tournure kan niet los gezien worden van de weerstand die zijn voordracht had opgeroepen bij certificaathouders. Vier jaar geleden steunde deze groep met ongeveer 40 procent van de stemmen zijn eerste benoeming al niet. Nu leken Perrick en de certificaathouders af te stevenen op een publieke clash in de ava, maar zover kwam het dus niet.

Achter de schermen zal tot het laatste moment met elkaar zijn gesteggeld over een compromis. Perrick blijft een nu publieke motie van wantrouwen bespaard en een van de al langer zittende commissarissen, Robin Hoytema van Konijnenburg, zal de voorzittershamer overnemen.

De grootste certificaathouder Mont Cervin, met ruim 22 procent van het kapitaal, was een van de partijen die niet langer met Perrick doorwilde. Tijdens de vanwege de coronapandemie virtueel gehouden ava liet Mont Cervin een scherpe verklaring voorlezen. De investeerder die ook groot in het kapitaal van Acomo en Ordina zit, vond de financiële prestaties van Brill de afgelopen jaren ondermaats. Ook weigerde Mont Cervin het bestuur en commissarissen goedkeuring te verlenen voor de doorgaans weinig controversiële punten om certificaten in te kopen en uit te geven. 

Zonder Perrick moet Brill nu stappen gaan zetten om op eigen kracht te groeien en het rendement op de geïnvesteerde middelen te verhogen. En ook moet bestuursvoorzitter Peter Coebergh de al jaren spelende gebreken in de interne controle voortvarend gaan aanpakken.
Gerelateerde artikelen