VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers kunnen gerust zijn: Boskalis heeft genoeg vet op de botten om de coronacrisis te doorstaan. Maar of de onderneming op de langere termijn economisch echt zal renderen?

Een flinke orderportefeuille van 4,7 miljard euro, die ook nog eens mooi gespreid is. Een netto kaspositie van 26 miljoen euro per eind 2019. Niet dat bestuursvoorzitter Peter Berdowski er ooit gebrek aan had, maar zijn zelfvertrouwen vindt steun in de stevige balans van Boskalis, waarmee de onderneming de coronacrisis goed zal doorkomen. De schepen zijn in ieder geval nog behoorlijk bezet, ondanks dat tegelijkertijd nog een andere crisis speelt: die van de lage olie- en gasprijzen.

Natuurlijk, het korte termijn perspectief is hierdoor ingrijpend gewijzigd en Boskalis zal het corporate business plan 2020-2022 herzien zodra er meer duidelijkheid is. Bovenal houdt Boskalis de lange termijn trends in het vizier, waarbij de groei van de wereldbevolking en welvaart de behoefte aan landuitbreiding zal stimuleren en voor meer handel en energievraag zal zorgen. Maar eerst tijdelijk de hand op de knip: naast kostenbeheersing en optimalisering van het werkkapitaal worden de investeringen met 200 miljoen euro gehalveerd. Aandeelhouders ontvangen geen dividend over 2019 en nu even geen aandeleninkoop.

Energietransitie meer kans dan bedreiging
Berdowski zou Berdowski niet zijn als hij in de virtuele aandeelhoudersvergadering niet meteen erna zou melden dat de extra cash positie ook kan worden gebruikt om eventuele kansen te grijpen. Het optimisme trekt hij door naar de lange termijn. Niet alleen verwacht hij dat de vraag naar fossiele energie voor de komende jaren nog wel blijft stijgen, maar hij ziet daarnaast ook kansen in de energietransitie. Hij denkt daarbij vooral aan wind op zee.

Het optimisme is deels gebaseerd op het scenario waarbij in de energietransitie primair kolen worden weggedrukt. Pas erna volgen olie en helemaal op het eind gas. Momenteel is zo’n dertig procent van de omzet gerelateerd aan olie en gas, waarbij gas tweemaal zo groot is als olie, dus zelfs in een negatief scenario hoeft Boskalis niet in de problemen te komen. Met de investeringen in wind en gas kan de energietransitie juist gunstig uitpakken.

Rendementen zullen – moeten - komen
Alle mooie vergezichten ten spijt, presteerde Boskalis in financieel opzicht matig. De voor kapitaalintensieve ondernemingen essentiële roce (return on capital employed) was in 2019 slechts 2,9 procent. Een jaar eerder was die, zelfs als alle bijzondere (negatieve) posten buiten beschouwing worden gelaten, eveneens 2,9 procent. Berdowski was echter niet ontevreden. De wereldeconomieën mogen dan wel redelijk sterk zijn geweest, maar de markten voor toeleveranciers als Boskalis waren in die jaren erg zwak. Voor de toekomst was hij vol vertrouwen dat Boskalis door de cyclus heen hoger zou renderen dan de kapitaalkosten van bijna zeven procent. De mindere jaren met drie procent roce zouden dan worden gecompenseerd door topjaren die boven de tien procent scoren.

Pijnlijk was dat Boskalis in 2019 forse voorzieningen heeft moeten nemen, juist op de windbusiness. De onderneming werd overvallen door snelle veranderingen in die belangrijke markt. Terwijl de rendementen de eerste jaren volgens Berdowski keurig waren, zorgde het plotseling wegvallen van subsidies voor problemen. Klanten probeerden de problemen door te schuiven naar Boskalis en stelden zich agressief op bij disputen. De portefeuille is opnieuw kritisch bekeken, resulterend in een voorziening van 90 miljoen euro. Ook organisatorisch vielen spaanders en zijn sommige managers vervangen. Berdowski benadrukte de conservatieve insteek en hield er rekening mee dat een deel van de voorziening uiteindelijk zal vrijvallen.
Gerelateerde artikelen